LEX logo

Jak jsme aktuálně zjistili, v průběhu měsíce února tohoto roku vychází v nakladatelství Grada kniha Manuál obranné střelby, která svým osobitým zaměřením vhodně vyplňuje mezeru v oblasti u nás ne zrovna bohaté literatury – prakticky pojaté střelby.

Autoři Pavel Černý a Michal Goetz zde předkládají komplexním způsobem pojatou učebnici pro uživatele zbraní, určených k sebeobraně. Na této knize se podíleli i mnozí z nejpřednějších střelců akční střelby i expertů zabývajících se oblastí bezpečnostního charakteru.

Knihu seženete za cca 180,- v knihkupectvích nebo přímo v nakladatelství GRADA - www.grada.cz

Tento u nás dosud chybějící materiál, ovlivněný nejnovějšími světovými trendy účinného defenzivního použití zbraně, je rozčleněn do základních tří fází. Úvodní fáze I se sestává především z nezbytných základů, jako je výběr zbraně, pravidla bezpečného používání, základní manipulace, příprava zbraně a mířená střelba. Ve fázi II jde o pestrou, didakticky rozčleněnou škálu technik dynamické střelby, tedy dovedností, z části používaných i v „reálnějších“ střeleckých disciplinách jako je IPSC a IDPA, tedy střelby a manipulace pod tlakem času a množství dalších nepříznivých faktorů. Čtenář je zde seznámen nejen s detailním vysvětlením každé z mnoha činností, ale i s metodikou nácviku a organizací celkové přípravy. Fáze III si klade za cíl obtížný přechod od pouhých dovedností a znalostí k realitě. Pozornost je zaměřena zvláště na taktické aspekty použití zbraně, psychologickou přípravu, prevenci rizikových situací, apod. Také jsou zde šíře rozvedeny např. specifika použití zbraně v zástavbě, za tmy, v těsném kontaktu, ve spojení s vozidlem, atd. Završením knihy je pak integrování jednotlivých postupů v modelových situacích a ověření funkčnosti nabytých schopností užitím rozličných soupeřských systémů.

Tato kniha s nezvykle širokým obsahem má mít rozsah cca 230 stran, doplněných pro názornost asi 200 fotografiemi a schématy, může se stát skutečným „manuálem“ pro ty, kteří mají za cíl ovládat svoji zbraň co nejúčinněji a nejbezpečněji. Předpokládaná maloobchodní cena se má pohybovat kolem 180, - Kč.