LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
palná zbraň firearmPalná zbraň je konkrétním typem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
(a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky......
podavač zásobníku magazine follower, follower ...
předpažbí forearm, handguard, forestock, forend ...
pažba stock Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
pojistka safety, safety catch...
pažbička grip panel, grip plate...
poplašňákLidové označení pro nábojkunábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
....
puškohled riflescopeHovorové označení pro zaměřovací dalekohledzaměřovací dalekohled....
poloautomatická zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearm"Poloautomatická zbraň" nebo "poloautomat" je  volnější označení pro samonabíjecí zbraňsamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
. Nezaměňovat s označením "samopalsamopalDefinice: Samopal je samočinná palná zbraň střílející dávkou a používající pistolové náboje, narozdíl např. od útočných pušek, které používají náboje puškové. Mezi nejznámější samopaly patří například německý HK MP5, izraelské Uzi, československý Samopal vz. 61 (Škorpion) nebo druhoválečný britský samopal......
"....
předovka muzzle-loader...
pažba s hákem hook butt plate ...
pata hlaviště butt cap...
patka pažbičky pistol grip cap...
pistolová rukojeť pistol grip...
plná horní lišta solid rib ...
plynovka na CO2 CO2 pistol...
plášt střely bullet jacket ...
plášť nábojnice brokového náboje shotshell hull ...
polopistolová pažba half-pistol grip, semi-pistol grip ...
poloplášťová střela semi-jacketed bullet...
poloplášťová střela se střižnou hranou semi-jacketed wad cutterbullet...
poutko na řemen sling swivel...
pouzdro závěru receiver, breechcasing ...
prachová náplň powder charge, propellant charge ...
prodloužení zásobníku magazine extension ...
pružina spouště trigger spring...
pružina zpomalovače retarder spring...
pružina záchytu kohoutu sear spring...
píst piston...
přerušovač disconnector...
převýšení dráhy střely mid-range trajectory ...
příčka (meč) cross-guard ...
poplašná pistole alarm pistol...
pružina vytahovače extractor spring...
pružina zásobníku magazine spring...
pažba s otvorem pro palec thumbhole stock...
papírová nábojnice paper case...
plastová nábojnice plastic case...
počáteční rychlost initial speed, initial velocity...
přesnost accuracy, precision...
přebíjecí lis reloading press...
přebíjení nábojů reloading, handloading...
progresivní vývrt progressive twist, gain twist ...
přechodový kužel chamber cone, forcing cone...
puškař gunmaker, gunsmith...
posty, hrubé broky buckshot...
puškový granát rifle-grenade...
průbojná střela armour-piercing projectile...
podzvukové střelivo subsonic ammunition ...
přepínač režimu střelby fire selector ...
podvěsný granátomet underslung grenade launcher...
puška s krátkou hlavní short-barreled rifle (SBR)...
páka vypouštění kohoutu/úderníku decocker, decocking lever ...
průstřel perforating wound ...
povýstřelové zplodiny gunshot residue, firearm discharge residue ...
pouzdro (na zbraň) holster...
podpažní pouzdro shoulder holster ...
pouzdro pro křížové tasení crossdraw holster ...
pudová, instinktivní střelba point shooting, instinctive shooting ...
pevná mířidla fixed sights ...
povrchová úprava finish...
přesný zásah accurate hit ...
přestřelka gunfight, shootout ...
povolení permit...
přehled o situaci, přehled o okolí situational awareness ...
první pomoc first aid ...
palebná síla firepower ...
přenášení na cíl target transition(s) ...
předčasný výstřel během nabíjení náboje do komory slamfire...
praktická, dynamická, akční střelba practical shooting, dynamic shooting, action shooting ...
přepravní pouzdro transport case ...
přepravní pouzdro transport case ...
pás pro skryté nošení belly band ...
povrchové poranění superficial injury ...
postřel flesh wound ...
průstřel perforating wound ...
precese precession...
pudová, instinktivní střelba bez využití mířidel instinctive shooting, point shooting, threat focused shooting ...