LEX logo
15. březen 2018

Škodlivost olova pro lidský organismus i pro životní prostředí je obecně známým faktem, který vedl ke značnému omezení jeho používání v dopravě i průmyslu. Podle ochránců přírody a především ornitologů ale ani současná právní omezení nepostačují a v souvislosti s otevřením veřejné konzultace k tématu používání olova (do 21. prosince 2017) požadují od Evropské agentury pro chemické látky jeho úplný zákaz v případě některých "tradičních způsobů využití", jako je lov a rybolov.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/evropsti-ornitologove-pozaduji-zakaz-olovenych-broku

12. březen 2018

Místopředseda Soudního dvora EU italský soudce Antonio Tizzano zamítl návrh České republiky na odklad provedení tzv. zbraňové směrnice předběžným opatřením, přičemž ČR doslova smetl: Směrnice se musí dodržet, protože byla přijata a ČR nedoložila svá tvrzení. Soud tak učinil po vyslechnutí generálního advokáta v dané věci. Prakticky to znamená, že i česká žaloba proti zbraňové směrnici bude s nejvyšší pravděpodobností zamítnuta. Usnesení SDEU je z 27. února 2018.

www.ceska-justice.cz/2018/03/soudni-dvur-eu-zamitl-navrh-cr-odklad-zbranove-smernice-protoze-byla-prijata

9. březen 2018

V roce 2014 jste zorganizoval Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, letos Petici za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní. Co vás k tomu vedlo?

www.halonoviny.cz/articles/view/47242305

 

7. březen 2018

Chtěl bych naposledy shrnout a tím také ze své strany postavit tečku za vyhroceným sporem o budoucnost držitelů zbraní v České republice, na jehož začátku stála nepovedená směrnice EU, která měla držení zbraní regulovat.

www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senator-Laska-Posledni-slovo-ke-zbranim-527156

7. březen 2018

Jednou z priorit Krajského ředitelství policie Středočeského kraje je zvyšování komfortu poskytovaných služeb při plnění úkoly státní správy v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu.

Jako první v Policii České republiky zavedlo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje pro vybrané kontaktní místo Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál novou službu pro občany Středočeského kraje vyvolávací a on-line objednávkový systém, který byl spuštěn 5. února 2018 pro kontaktní místo Praha – venkov, Křižíkova 8, Praha 8.

www.policie.cz/clanek/vyvolavaci-online-objednavkovy-system-zbrane.aspx

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život

Další články

  • Rok uběhl jako voda a opět se přiblížil čas našeho „Frojndšaftbesůchu“ u našich německých přátel v Bavořích na setkání WFSA a IWA 2018. Tentokrát okořeněný návštěvou na výstavě Enforce Tac, která se...

  • Navržená novela zákona o střelných zbraních a střelivu byla na první únorové schůzi na návrh poslankyně Černochové vyřazena z pořadu projednávání, dokud nebude známo rozhodnutí Soudního dvora EU...

  • Dostali jsme z médií dotaz, jaké změny byly v zákoně o střelných zbraních a střelivu provedeny v důsledku tragické události v Uherském Brodě před třemi lety. Jelikož jde o důležité téma, rozhodli...

  • Minulý týden vláda schválila návrh na novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Jelikož jsme začali dostávat mnoho dotazů na toto téma, sepsali jsme podstatné změny do...

  • LEX z.s. - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní vyjadřuje soustrast obětem a pozůstalým obětí činu, který ve středu spáchal vyšinutý jedinec ve floridském městě Parklandu.