LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
šedivákNěkdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické......
spoušť trigger Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který......
střenky grips, grip panels ...
střelivo ammunitionSouhrnné označení nábojůnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, nábojeknábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
a střelstřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
do střelných zbranístřelná zbraňDefinice: Střelná zbraň je druhem zbraně, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické (mechanické střelné zbraně jako například luk, kuše, prak, katapult), energie chemické (palné zbraně, např. pistole, pušky, atd.) a nebo energie stlačeného vzduchu nebo......
....
střela bulletStřela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbranípalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
bývá obvykle součástí nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Rozlišujeme zde......
střelná zbraňStřelná zbraň je druhem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické......
samopal submachine gunSamopal je samočinnásamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou a používající pistolové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, narozdíl např. od útočných......
samonabíjecí zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samočinná zbraň automatic firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samonabíjecí brokovnice self-loading shotgun...
samonabíjecí pistole self-loading pistol, semi- automatic pistol ...
schránkový zásobník box magazine...
sifonová bombička CO2 cartridge, CO2 powerlet, CO2 bulb ...
spodní nabíjecí páka lever...
stabilizátor stabilizer...
stavitelná pata hlaviště pažby adjustable recoil pad, adjustable butt plate ...
stavítko hledí rear sight slide ...
stavěcí šroub adjusting screw...
střela s kuželovitou přední částí coned bullet...
šipka air gun dart...
spojovací výstupek grip adapter, holsterstock lug...
spoušťové ústrojí trigger mechanism...
špunty do uší earplugs...
svítící střela tracer projectile ...
selhač misfire, failure to fire, dud...
seřízení adjustment, setting...
signální pistole signal pistol, flare gun...
střelba do vlastních řad friendly fire ...
skryté nošení concealed carry ...
střela s ocelovým jádrem steel core bullet...
střela s olověným jádrem lead core bullet...
střela s plochou špičkou flat nose bullet...
střela s expanzní dutinou expanding bullet, hollow-point bullet...
střelnice shooting range...
střelecké brýle shooting glasses...
střela s tombakovým pláštěm Tombac-coated bullet ...
služební pistole service pistol ...
sborka reassembly...
střelivo s nízkým výkonem low-powered ammunition ...
střelivo s vysokým výkonem high-powered ammunition ...
stisknout spoušť pull the trigger ...
stehenní pouzdro leg holster ...
sumka, pouzdro na zásobník magazine pouch ...
stavitelná mířidla adjustable sights ...
střelecký postoj shooting stance ...
sebeobrana self-defense ...
svalová paměť muscle memory ...
slabá ruka non-dominant hand, weak hand ...
střelba z pušky ve stoje offhand shooting ...
střelba za pohybu shooting on the move ...
součástka, díl unit...
střelba na více cílů multiple target engagement ...
sportovní střelba, střelecký sport shooting sport ...
střelba závodně competition shooting, competitive shooting ...
střelný (ranný) kanál wound track ...
stabilita střely projectile stability ...
střepina fragment...
střelba na střed těla, trup shooting center of mass ...
srovnání mířidel (při míření) sight alignment ...
střelba ve stresu nebo po zátěži (trénink) stressfire, shooting under stress (drill) ...
střelba za užití mířidel sight shooting ...