LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vstřel entrance wound ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
výcvik training, drill ...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...
vyhazovač ejector...
výhozní okénko ejection port, ejection window ...
výhradně dvoučinná spoušť double action only, DAOTato spoušť funguje stejně jako dvojčinná spoušťdvojčinná spoušťDefinice: Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná spoušť umožňuje také střelbu v jednočinném režimu (SA). Bývá označována jako SA/DA....
, při stisknutí spouště dojde k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho......
výjimkaVýjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na......
výkonný náboj high performance cartridge ...
výměnná hlaveň interchangeable barrel ...
výmetná náplň propellant ...
vynucené přebití emergency reload ...
vyosená pažba offset stock...
vypuštění kohoutu decocking, uncocking...
vyrážeč zápalek decapper, decapping device, decapping punch...
výška dráhy střely trajectory height...
výšková odchylka vertical deviation ...
výškový rozptyl vertical dispersion ...
vysoká zvěř big game ...
vysokorychlostní projektil, střela high-velocity projectile ...
výstražník striker status indicator, loaded chamber indicator...
výstřel shot, discharge...
výstřel (výstupní otvor) exit wound ...
výstřelná line of fire, line of departure...
výstřelná rovina plane of fire, departure plane...
výstrojní součástky, příslušenství accessories...
vytáhnout na někoho zbraň pull a gun on someone ...
vytahovač extractor...
vývrt boreVnitřní dutina hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena......
vzduchová pistole air pistol...
vzduchovka air rifle ...
vzduchový válec pressed air cylinder...
vzestupný oblouk ascending branch of trajectory...
vzpříčení nábojnice ve výhozním okénku stovepipe, smokestack, failure to eject (FTE) ...
westernová střelba cowboy action shooting, western shooting ...
WFSAWFSA - The World Forum on Shooting Activities je mezinárodní organizace sdružující národní a nadnárodní zájmové skupiny z oboru zbraní a......
z bezprostřední blízkosti point-blank range ...
záchyt kohoutu sear...
záchyt úderníku sear...
záchyt zásobníku magazine catch...
záchyt závěru slide stop, slide stop lever, slide stop catch...
zádové pouzdro back holster ...
zadovka breech-loader ...
zádržná, upínací pružina retainer spring ...
zahrdlená hlaveň choked barrel ...
zahrdlení choke...
zajišťovací matice lock ring ...
základna mušky ramp...
zakroužení uzavírky crimp, crimping...
záměrná sight linePomyslná přímka, která protíná muškumuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
, hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
a záměrný bod....
záměrná délka distance between sights...
záměrná osnova reticle...
záměrný bod point of aim...
záměrný uhel angle of tangent elevation, angle of projection, tangent angle...
zaměřovací dalekohled scope...
zápalka primer...
zápalková slož priming mixture ...
zápalná střela incendiary projectile ...
zápalník firing pinSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
, jež po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
(potažmo po úderu kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
či úderníkuúderníkDefinice: Součást závěru přenášející energii bicí pružiny na zápalník, obvykle zastupuje práci kohoutu u některých zbraní....
) svým úderem iniciuje......
zásah impact, hit, score ...
zaseknout se, zadřít se jam...
zaškrcovací matrice crimp die ...
zásobník magazine, clip...
zastavovací účinek stopping power ...
zástřel penetrating wound ...
zátka wad...
zátravka primer vent, flash hole, ignition vent, touch hole...
závada malfunction...
závěr slide, bolt, action Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komorunábojová komoraDefinice: Nábojová komora je místo v zadní části hlavně, kde se u palné zbraně odpaluje náboj....
. Nese další......
závěsná šňůra pistol lanyard ...
závora breech lock ...
závorník breech block...
zbraň weapon Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti.......
zbraně hromadného ničení weapons of mass destruction ...
zbraňový systém weapon system ...
zbrojíř armourer...
zbrojní pasZažité a obvykle nesprávné označení pro zbrojní průkazzbrojní průkazDefinice: Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu.......
. Pokud hovoříme o zbrojním pasu, pak jedině o evropskémevropský zbrojní pasDefinice: Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého cestuje nebo přes který......
, který......
zbrojní průkaz firearms pass, firearms licenceZbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek......
zdobení rybinou checkering ...
zdvih hlavně muzzle climb, muzzle flip ...
zkušebna zbraní proof house ...
zkušební vystřel proof firing ...
zkušební značka proof mark ...
zlamovací (zbraň) break-open, break action (gun) ...
zmáčknout kohoutekPoměrně zažité nesprávné označení pro "stisknout spoušťspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
". KohoutKohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
lze sice různě podivně mačkat, ale v praxi se tím příliš ničeho nedosáhne.......
značení střeliva ammunition marking ...
znehybňující účinek incapacitating effect ...
zpětný ráz recoil...
zpomalovač kadence retarder ...
zranění injury...