LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
hřbet čepele spine ...
hřbet hlaviště pažby comb...
hrot čepele tip, blade point...
hvězdicový uzávěr fold crimp, rose crimp...
instruktor střelby shooting instructor, gun instructor ...
integrovaný integrated ...
jednočinná spoušť single action (SA)Před každým výstřelem musí dojít k automatickému nebo ručnímu napnutí bicího mechanizmu. Stisknutím spouště následně dojde k uvolnění napnutého......
jednoranná zbraň single-shot firearm...
jednoruční úchop zbraně one handed gun grip ...
jednotka veličiny unit...
jednotná pažba one-piece stock...
jednuška single barrel shotgun Jednohlavňová brokovnice....
jílec grip, hilt...
jiskrově bezpečný, protijiskrový spark proof ...
jít na zbraněPokud někdo hovoří o tom, že "jde na zbraně", neznamená to, že by se šel pokochat pohledem na ně a nebo se po nich procházel, ale že jde navštívit......
kadence rate of fireUdává teoretickou rychlost palby které je zbraň za ideálních podmínek schopna (tedy se zanedbáním případné poruchovosti zbraně, výměny......
karabina carbineDlouhá palná zbraň s hlavní kratší než klasická puška nebo zkrácená varianta standardní dlouhé pušky....
kartáč lacetka cleaning swab Bavlněný kartáček, který slouží pro čištění hlavně zbraně, zpravidla pro její lehké naolejování po odstranění všech nečistot....
kartáček na čištění hlavně bore brush, chamber brush ...
klapka hledí sight-leaf...
klika závěru bolt handleSlouží k ovládání závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
u dlouhých palných zbraní....
kohout hammerKohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
dopadá na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
.......
kolečkový zámek wheel-lock...
kolimátor collimator sight Optické zaměřovací zařízení, které se upevňuje na zbraň před klasická mířidlamířidlaDefinice: Mířídla se sestávají z mušky a hledí (otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrná. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická soustava......
nebo místo nich....
kombinovaná zbraň combination gunLovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi, hlavně mají různý vývrt....
kombinované úsťové zařízení combination muzzle device Úsťové zařízení, které kombinuje jednotlivé vlastnosti úsťové brzdyúsťová brzdaDefinice: Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
, kompenzátoru zdvihukompenzátor zdvihu Definice: Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
nebo [[tlumiče......
komínek, točítko turret, reticle adjustment...
kompenzátor zdvihu compensator, comp Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
koncová balistika terminal ballistics ...
konvenční zbraně conventional weapons, conventional arms ...
konzola lučíku trigger guard post...
kosaSlangové označení pro samopal vz.58 a odvozené (samonabíjecísamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
) verze. Označení vzniklo podle tvaru zbraně se sklopnou ramenní......
kotníkové pouzdro ankle holster ...
kovadlinka anvil...
kování brokové nábojnice brass base...
kozlice over and under rifle, over and under shotgun Dlouhá pálná zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou. Může být broková (obě hlavně brokové), kulová (obě hlavně kulové) nebo kulobroková....
krátká palná zbraň handgunDle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600......
krček nábojnice neck...
křesadlový zámek flint-lock...
křížová palba crossfire...
krk pažby grip of butt, hand of butt, small of butt...
kroužek adjusting ring...
krýt se take cover ...
kryt, krytí cover...
kulkaNepříliš správné, byť historicky zažité označení pro střelustřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
....
kulobrokové zbraně rifle-shotguns, combination guns Dlouhé kombinované palné zbraně se dvěma a více hlavněmi. Hlavně mají různý vývrt....
kulomet machine gunKulomet je  palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
obvykle střílející dávkami, používající puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Od útočné puškyútočná puškaDefinice: Útočná puška je palná zbraň střílející jednotlivými ranami nebo dávkou, používající puškové náboje, narodíl od samopalů, které používají náboje pistolové. Označuje obecnou kategorii zbraní, byť se jejich jednotlivé označení může lišit, viz. známý český Samopal vz. 58, který samopalem ve......
se liší zpravidla......
kulová hlaveň rifled barrel Hlaveň s drážkovaným vývrtem, určená pro střelbu kulovými náboji.  ...
kulová kozlice superposed rifle Lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou....