LEX logo
Zpět na slovník
náboj
Překlad:
EN: cartridge, round, shell
DE: Pistolenpatronen
FR: cartouches
RU: пистолетные патроны
ES: cartuchos para pistola
IT: cartuccia per pistole

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...