LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
závěr slide, bolt, action Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komorunábojová komoraDefinice: Nábojová komora je místo v zadní části hlavně, kde se u palné zbraně odpaluje náboj....
. Nese další......
zbrojní průkaz firearms pass, firearms licenceZbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek......
zbraň weapon Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti.......
zápalník firing pinSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
, jež po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
(potažmo po úderu kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
či úderníkuúderníkDefinice: Součást závěru přenášející energii bicí pružiny na zápalník, obvykle zastupuje práci kohoutu u některých zbraní....
) svým úderem iniciuje......
záchyt závěru slide stop, slide stop lever, slide stop catch...
zásobník magazine, clip...
závorník breech block...
zápalka primer...
zátravka primer vent, flash hole, ignition vent, touch hole...
záchyt zásobníku magazine catch...
záměrná sight linePomyslná přímka, která protíná muškumuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
, hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
a záměrný bod....
zmáčknout kohoutekPoměrně zažité nesprávné označení pro "stisknout spoušťspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
". KohoutKohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
lze sice různě podivně mačkat, ale v praxi se tím příliš ničeho nedosáhne.......
zbrojní pasZažité a obvykle nesprávné označení pro zbrojní průkazzbrojní průkazDefinice: Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu.......
. Pokud hovoříme o zbrojním pasu, pak jedině o evropskémevropský zbrojní pasDefinice: Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého cestuje nebo přes který......
, který......
záchyt úderníku sear...
zdobení rybinou checkering ...
zápalková slož priming mixture ...
zádržná, upínací pružina retainer spring ...
zakroužení uzavírky crimp, crimping...
zaměřovací dalekohled scope...
zpomalovač kadence retarder ...
záchyt kohoutu sear...
základna mušky ramp...
záměrná délka distance between sights...
záměrná osnova reticle...
záměrný bod point of aim...
záměrný uhel angle of tangent elevation, angle of projection, tangent angle...
zátka wad...
zahrdlení choke...
zápalná střela incendiary projectile ...
zastavovací účinek stopping power ...
zadovka breech-loader ...
zahrdlená hlaveň choked barrel ...
zaškrcovací matrice crimp die ...
zajišťovací matice lock ring ...
zbraňový systém weapon system ...
z bezprostřední blízkosti point-blank range ...
zranění injury...
zbraně hromadného ničení weapons of mass destruction ...
zkušební vystřel proof firing ...
zkušební značka proof mark ...
zkušebna zbraní proof house ...
značení střeliva ammunition marking ...
zpětný ráz recoil...
zásah impact, hit, score ...
závora breech lock ...
zdvih hlavně muzzle climb, muzzle flip ...
závěsná šňůra pistol lanyard ...
zádové pouzdro back holster ...
závada malfunction...
zaseknout se, zadřít se jam...
zbrojíř armourer...
zástřel penetrating wound ...
znehybňující účinek incapacitating effect ...
zlamovací (zbraň) break-open, break action (gun) ...

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...