LEX logo
Zpět na slovník
bezpečnostní materiál
Definice:

Bezpečnostní materiál, je definice vycházející ze zákona .č 229/2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zkráceně "zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem").

Zákon člení bezpečnostní materiál do několika skupin. Najdeme zde například: vojenské zbraně (které nepodléhají jiné zákonné úpravě), součásti a munici do těchto zbraní, systémy řízení palby, vojenská vozidla, vojenské letouny, vrtulníky, speciální elektronická zařízení a podobně.

Nakládat s materiálem dle tohoto zákona může pouze osoba, která je patřičně zaregistrovaná u krajského ředitelství Polici ČR. U některých skupin bezpečnostního materiálu je nad to vyžadována ještě bezpečnostní způsobilost (prověrka).

B  CS 

Základní pojmy

Mířídla se sestávají z muškymuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
a hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
(otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrnázáměrnáDefinice: Pomyslná přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod....
. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická...

Slang

Slangové označení pro pistole ČZ z produkce známé České zbrojovky. Používanější je výraz "čezeta", někteří střelci slova o "číze" neradi slyší, neboť "číze" si můžete leda tak dát v nejmenovaném řetězci rychlého občerstvení. ;)