LEX logo
Zpět na slovník
dno nábojnice
Překlad:
EN: case head
DE: Bodenpropfen
FR: culot de douille, bourrelet
RU: дно гильзы
ES: culote
IT: fondello
D  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...