LEX logo
Zpět na slovník
dvoják
Definice: Lovecká zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe
Překlad:
EN: double barreled rifle, side-by-side rifle
DE: Doppelbüchse
FR: carabine à deux coups : canons juxtaposés
RU: двухствольный горизонтальный штуцер
ES: carabinade dos cañónes yuxtapuestos
IT: carebina a due canne giustapposti/
D  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...