LEX logo
Zpět na slovník
lovecký tesák
Překlad:
EN: hanger, hunting cutlass
DE: Hirschfänger, Weidmesser
FR: dague de vénerie
RU: охотничий нож
ES: cuchillo de monte
IT: pugnale venatorio
L  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...