LEX logo
Zpět na slovník
nabíjecí otvor
Překlad:
EN: loading port, loading gate
DE: Ladeklappe, Ladeluke
FR: auger de chargement
RU: зарядное отверстие
ES: compuerta de carga
IT: sportello die caricamento
N  CS 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...