LEX logo
Zpět na slovník
olověná střela
Překlad:
EN: lead bullet
DE: Bleigeschoss
FR: balle, projectile
RU: свинцовая пуля
ES: bala
IT: pelle 1/2 blindata
O  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...