LEX logo
Zpět na slovník
handgun
Definice:

A firearm designed for use by one hand (for example pistol, revolver). Exact definition can vary according to national law.

Překlad:
cs: krátká palná zbraň
H  EN 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...