LEX logo
Zpět na slovník
uzávěra vzduchového válce
Překlad:
EN: pressed air cylinder nut
DE: Druckluftzylindersperre
FR: écrou de la boîte
RU: затвор воздушного цилиндра
ES: tuerca de la caja de cierre
IT: madrevite per cessa
U  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...