LEX logo
Zpět na slovník
zápalka
Překlad:
EN: primer
DE: Zündhütchen
FR: amorce, capsule
RU: капсюль-воспламенитель
ES: cápsula fulminate
IT: capsula fulminante
Z  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...