LEX logo
Zpět na slovník
WFSA
Definice:

WFSA - The World Forum on Shooting Activities

je mezinárodní organizace sdružující národní a nadnárodní zájmové skupiny z oboru zbraní a střeliva.

Mezi klíčové členy patří například: Anpam; AFEMS; Face; NRANRADefinice: The National Rifle Association of America (NRA) volně přeloženo jako Národní střelecká asociace je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871....
; IPSC, SAMMI a mnoho dalších.

W  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...