LEX logo

Pro informovanost střelecké komunity v ČR jsme si dovolili přeložit tento článek:

Bylo to tažení proti “Násilí se zbraněmi”, čím Cecilia Malmström své požadavky zaštiťovala. Koncem října své představy zveřejnila a tím se staly oficiálním programem EU. Paní Malmström je komisařkou pro vnitřní záležitosti EU, a to co připravila, se začne v rámci EU neodvratně prosazovat a postupně se stane oficiální směrnicí. Tento okamžik se blíží. Při současném složení evropského parlamentu prakticky není šance tomuto vývoji zabránit. Musíme se na to prostě připravit.

Stručný výčet plánů paní Malmström:

 • zákaz dlouhých i krátkých samonabíjecích zbraní
 • zavést povolení i na zbraně kategorie C a D
 • zásobníky se stanou rovněž předmětem povolení, stejně jako příslušné zbraně
 • bude zavedeno omezení kapacity zásobníků, zásobníky s vyšší kapacitou budou zakázány
 • bude zavedeno omezení množství střeliva, vlastnictví většího množství bude zakázáno
 • úplný zákaz “dekoračních” a signálních zbraní
 • airsoftové zbraně a vzduchovky budou rovněž předmětem povolení
 • zakázat soukromé přechovávání zbraní a zavést centrální uložiště zbraní

To se samozřejmě týká i myslivců, sportovních střelců a sběratelů. I méně inteligentnímu jedinci musí být tedy jasné, co se na něj chystá. Uvědomí si, že o většinu svých zbraní přijde. Do ceny samonabíjecích zbraní (tedy i pistolí) se promítnou náklady biometrické ochrany - minimálně 1000 Eur na zbraň. Mnoho střelců si takové zbraně prostě nebude moci dovolit.

Plán na odzbrojení EU

V EU tak končí možnost legálního vlastnictví zbraní. To je také jeden z cílů této eurokomisařky:

Odzbrojení občanů, kteří své zbraně vlastní legálně. Od toho kroku si slibuje snížení násilí páchaného zbraněmi. Tedy alespoň v to doufá, sama tomu přeci nemůže věřit, protože tak hloupá určitě není.

Samozřejmě to nemůže fungovat. Všichni vědí, že legální zbraně nepředstavují problém - tím jsou nelegálně držené zbraně. To ovšem paní Malmström nezajímá.

Paní Malmström a s ní i ostatní eurobyrokrati se tak s konečnou platností odhalili. Bezpečnost Evropy je jim ukradená, chtějí nám sebrat naše zbraně. Nic jiného.

Nástrojem k tomu je centrální registr všech zbraní. Bez tohoto nástroje by to totiž nešlo. Neregistrované zbraně pro úřady neexistují a nelze je tak zabavit, zdanit. Nelze je také opatřit biometrickým jištěním.

Chybné načasování

Paní Malmström vyšla se svými plány před veřejnost moc brzy, tedy alespoň z pohledu Rakouska. Jen zlomek legálně držených zbraní je tu evidován v Centrálním registru zbraní. Jen kolem jednoho procenta.

Kdo se nyní rozhodne svou zbraň registrovat, když ví, co má paní Malmström v plánu? Ten, kdo již má svou zbraň registrovanou, je vydán na milost a nemilost pani Malmström a EU. Karty jsou na stole a požadavky jasné. Následné výmluvy, že to člověk nemohl tušit neobstojí.

Odkud paní Malmström čerpá svá moudra

Při přípravě svých návrhů měla paní Malmström poradce. Máme tu naše obvyklé podezřelé. Samozřejmě to nebyli myslivci ani sportovní střelci a už vůbec ne sběratelé zbraní. To jsou představitelé násilí se zbraněmi a s těmi se přeci nemluví.

Poradci paní Malmström naproti tomu byli: IANSA, Amnesty International, Oxfam a organizace Safer World. Všichni dobře známí pro svůj odpor ke zbraním. Byli u toho také zástupci evropského ministerstva vnitra. Co jí radili a hlavně jak se na tom podíleli zástupci Rakouska, nevíme. Nic chytrého to asi nebylo.

S vysokou pravděpodobností tu svou roli sehráli také lobisté. To je skoro jisté. Kolem biometrických senzorů se točí miliardy a tak na každého něco zbude. To si nelze nechat ujít.

Z takovéhoto ježibabího guláše se tedy tyto nápady zrodily. To jsme si mohli myslet.

Co můžeme dělat?

Momentálně nic moc. Můžeme ovšem psát dopisy, třeba takovéto:

Vážená paní komisařko Malmström,

jsem rakouský lovec (sportovní střelec, sběratel zbraní). Rakousko bylo již v minulosti nuceno přijmout dvě zpřísnění Zbrojního zákona, a to na základě rezoluce EU o zbraních z let 1991 a 2008. Tyto nové předpisy jsem vždy poslušně dodržoval, ačkoli jsem je nepovažoval za smysluplné. Navíc, tato zpřísnění rozhodně nepřispěla k bezpečnosti naší země.

 

 

Vámi prezentované záměry na zpřísnění evropské zbraňové legislativy z října loňského roku se mně, coby zákona dbalého držitele, výrazně dotknou, protože přijdu o řadu mých legálně držených zbraní tím, že je budu nucen odevzdat.

 

Do dnešního dne jsem se svými zbraněmi nedopustil sebemenšího porušení zákona. Ve Vašich návrzích nespatřuji žádnou naději na zlepšení bezpečnosti v Rakousku ani Evropě, jelikož se zaměřují výhradně na (mé) legálně držené zbraně, které nebyly a nejsou používány k žádné trestné činnosti.

 

 

Důrazně protestuji proti Vašim plánům, které ani nemohou přispět ke zvýšení bezpečnosti. Mají jen za cíl odzbrojit legální držitele zbraní nebo je zahnat do ilegality.

 

 

Žádám Vás tímto, abyste mi co nejpřesněji objasnila své představy a především doložila fakta, která Vás k vedou k zavádění opatření vedou.

 

 

Se srdečným pozdravem

Dopis zaslat na adresu:

Komisařka Cecilia Malmström
Evropská komise
B-1049 Brusel

nebo

Evropská komise
DG Home Affairs
B-1049 Brusel

Současně bych dopis zaslal i na spolkové Ministerstvo vnitra paní ministryni Mikl-Leitner a mluvčím bezpečnostních výborů/odborů jednotlivých politických stran a tyto rovněž požádal o vysvětlení.

Vlastně ještě něco můžeme udělat. Myslet na na to při nastávajících evropských volbách.

Dr. Georg Zakrajsek (generální sekretář IWÖ)
zdroj: Frau Malmström läßt die Maske fallen

 

Poznámka: LEX o.s. podporuje legální držení zbraní a celkově akceptuje připravovaný Centrální registr zbraní v ČR.

Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.

Voltaire

Monitoring médií

 • 13.12.2022 Učím kluky i americký sen
 • 12.12.2022 Rodinka se rozrůstá
 • 11.12.2022 Levný neznamená špatný
 • 14.11.2022 Festival konstruktérských překvapení
 • 12.11.2022 Nůž a pepřový sprej do kabelky. Většina žen v Německu má po setmění obavy
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Udává teoretickou rychlost palby které je zbraň za ideálních podmínek schopna (tedy se zanedbáním případné poruchovosti zbraně, výměny...