LEX logo

Vážení členové, vážení střelci Lidové obranné střelby,

přinášíme vám aktualizované znění pravidel Lidové obranné střelby pro ročník 2020/2021.

 

 

Představenstvo LEX z.s. na svém schůzi dne 10.09.2020 za účasti kontrolní komise schválilo mimo jiné tato usnesení:

„Představenstvo bere na vědomí rezignaci současného ředitele LOS Ing. Pavla Dadáka ke dni 30.08.2020. Představenstvo zahájilo proces výběru nového ředitele. V rámci časové nouze nikdo z oslovených kandidátů neprojevil zájem. Tedy představenstvo pověřuje dočasným vedením LOS současného prezidenta LEX z.s. Ing. Tomáše Trávníčka.“

„Představenstvo schvaluje pravidla LOS pro ročník 2020/2021 ve znění projednaném 10.09. a zveřejněném v následujících dnech na webu LEX a LOSLEX.“

Zmíněná pravidla v PDF formátu najdete v příloze.

 

 

Výkladový komentář na prvotní reakce ze dne 12.09.2020:

V souvislosti se snahou schválit pro jednou pravidla ještě před prvním závodem LOS v novém ročníku došlo při řešení změn k určitým nepřesnostem. Případně i k určité kolizi se stávajícím IT systémem (který prozatím neumí divizi Optik) apod.

Pro jistotu zveřejňujeme výklad toho, co jsme změnami zamýšleli, a při první příležitosti v tomto duchu upravíme i literu pravidel.

 

Část I.a, bod 7 – „Kolimátory a laserové zaměřovače“.

Ne, opravdu Vás nechceme nutit kupovat nové zbraně ve chvíli, kdy máte v drážce pro hledí typizovanou destičku pro Vaši zbraň a kolimátor. Takže destička na zbrani nebo profrézovaný závěr, pokud zbraň je bezpečná (zodpovědnost střelce) a na tom kolimátor – to je regulérní doplněk.

Zároveň velmi důrazně vysvětlujeme, že „Použití kolimátorů a laserových zaměřovačů (včetně svítilen kombinovaných s laserovými zaměřovači) je povolené pouze v divizi Optik, ve zbývajících divizích je zakázané“ neznamená, že kdo má na pistoli baterku s laserem, bude ji muset sundat, nebo laser úplně odpojit/rozbít/deaktivovat (chápeme, že spousta lidí má 1 pouzdro na pistoli s baterkou, které jak nosí, jak používá pro sport a že demontovat baterku kvůli každému závodu nemusí být příjemné). Znamená to jen, že laser nesmí být i jen na malou chvilku v průběhu závodu použit. Pokud se tak stane, nebude se řešit, jestli to byla náhoda a zda to bylo nechtěné - střelec bude automaticky přeřazen do divize Optik.

 

Část II, bod 7 – „dostřelování terčů“

Dosud platilo pravidlo: „standardně je dostřelování povolené, pokud pořadatel chce, může jej zakázat“, nyní je logika pouze obrácena, tedy „standardně je dostřelování zakázané, pokud pořadatel chce, může jej povolit“. V důsledku to tak jako dříve tedy nakonec závisí na organizátorovi závodu.

(ono povolení dostřelování plyne z věty: „Pokud to vyžaduje bezpečnost nebo taktické vyřešení situace, může organizátor upravit povinnost krytí jinak. Vždy však musí tuto úpravu uvést v popisu situace a při briefingu.“)

 

Část III, bod 18 – počet povinných střelnic

Zde při psaní textu pro počet 2/5 střelnic vypadl termín 30.6., protože se to bralo jako samozřejmé, když tento termín je uvedený i pro počet celkem započitatelných závodů. Ale pro jistotu – i ty 2/5 se budou počítat z počtu střelnic, kde byl závod pořádám mezi 1.9. a 30.6. daného ročníku. A stále to nic nemění na tom, že i mezi 1.7.-31.8. jsou nadále počítány závody do daného ročníku, jen už se nemění počet započitatelných závodů a počet střelnic, z nichž je budou započítávat výsledky.

 

Na závěr organizační „vsuvka“ pro organizátory a divizi Optik. Jelikož systém LOS není bohužel připraven na divizi Optik, zadávejte do tabulek divizi „Brokovnice Ostatní“. Tím nám v poháru vznikne tato divize jako pohárová a všichni budeme vědět, že je to v reálu Optik.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Pravidla_LOS_v2021_zvyrazneno.pdf)Pravidla_LOS_v2021_zvyrazneno.pdf  627 kB
Stáhnout tento soubor (Pravidla_LOS_v2021_nezvyrazneno.pdf)Pravidla_LOS_v2021_nezvyrazneno.pdf  617 kB