LEX logo

 Dne 8.11.2014 se uskutečnila iniciační schůzka se zástupci BBS potažmo BDS panem Ulrichem Falkem (právník na plný úvazek zaměstnaný u BDS) a paní Sigrid Schuh (prezidentka BBS a nejvlivnější viceprezidentka BDS). Po vzájemném představení našich sdružení a nastínění oblasti zamýšlené spolupráce ze strany sdružení LEX byly projednávány konkrétní body, které jsme měli připravené:

  • podpora k získání členství ve WFSA. Tento bod je již nyní plně v běhu a přihláška podpořena několika platnými členy WFSA putuje na sekretariát této organizace.
  • vzájemná mediální podpora na webu prostřednictvím odkazů atd.: V tomto bodě souhlas bez výhrad. Konkrétní podoba bude dojednána po zaslání potřebných podkladů.
  • podepsání memoranda o spolupráci: Rámcově zde je prostor, konkrétní text bude však muset schválit grémium BDS, BBS má právně cca 1/30. Všechny mezinárodní záležitosti u nich musejí jít přes grémium.
  • spolupráce na tvorbě střeleckého slovníku: Nový projekt mezinárodní spolupráce v podobě online slovníku gundict.com se zalíbil a máme přislíbenu spolupráci na jeho rozšiřování.

Nadto jsme komunikovali nejrůznější zajímavosti a postřehy z oboru:

Dozvěděli jsme se tak například, že od 1.4.2015 bude probíhat prodej prachu v Německu následujícím způsobem: Střelec má „Pulverschein“ a do něj se zapíše koupené množství včetně čísla šarže na obalu. Prodejce musí vést obdobnou evidenci. Střelec může mít doma 5 kg prachu, jenže totéž platí i pro dům a to znamená, že ve střelecké domácnosti může tak jako tak být pouze 5 kg.

Další „skvělá“ zpráva pro německé sportovní střelce je, že od roku 2016 se bude platit 19% daň ze startovného na IPSC, není uznáno jako sportovní disciplína a tudíž se bude danit.

text: Jakub Smetánka - za představenstvo a skupinu mezinárodních vztahů, foto: David Karásek

http://www.bbs-bayern.de

 

zleva: Ulrich Falk, Sigrid Schuh, Tomáš Trávníček, Jakub Smetánka a Vladan Vrba