LEX logo

Na program nadcházející schůze senátu byla zařazena novela ústavního zákona o právu každého občana České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za zákonných podmínek. Její přijetí i projednání je však stále nejisté. Záležet bude opět na stanoviscích výborů a následně pléna senátu, kdy senátoři nemusí nakonec program schválit a zařazenou novelu o zbraních opět vyřadit. Novelu provází silný lobbing za právo na obranu, plyne z vyjádření senátora Miroslava Antla.

www.ceska-justice.cz/2017/11/novela-ustavniho-zakona-pravu-obcana-drzet-nosit-zbran-zarazena-schuzi-senatu-provazi-lobbing

Monitoring médií

  • 07.01.2018 Dámský hon na kance
  • 06.01.2018 Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika
  • 17.12.2017 Všechny role a lásky Gabriely Koukalové
  • 17.12.2017 Mladí by neváhali ani dnes
  • 17.12.2017 Ten druhý život

Další články

  • Rok uběhl jako voda a opět se přiblížil čas našeho „Frojndšaftbesůchu“ u našich německých přátel v Bavořích na setkání WFSA a IWA 2018. Tentokrát okořeněný návštěvou na výstavě Enforce Tac, která se...

  • Navržená novela zákona o střelných zbraních a střelivu byla na první únorové schůzi na návrh poslankyně Černochové vyřazena z pořadu projednávání, dokud nebude známo rozhodnutí Soudního dvora EU...

  • Dostali jsme z médií dotaz, jaké změny byly v zákoně o střelných zbraních a střelivu provedeny v důsledku tragické události v Uherském Brodě před třemi lety. Jelikož jde o důležité téma, rozhodli...

  • Minulý týden vláda schválila návrh na novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Jelikož jsme začali dostávat mnoho dotazů na toto téma, sepsali jsme podstatné změny do...

  • LEX z.s. - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní vyjadřuje soustrast obětem a pozůstalým obětí činu, který ve středu spáchal vyšinutý jedinec ve floridském městě Parklandu.