LEX logo

V neděli dne 22.04.2012 v prostorách Gymnázia, Brno, Vídeňská 47, proběhl seminář na téma „Základy nutné obrany a krajní nouze“, kterého se zúčastnilo celkem 101 účastníků.

Přednášející advokát Mgr. Miloslav Jančík podrobně vysvětlil základní právní pojmy, rozdíly mezi nutnou obranou a krajní nouzí, které demonstroval na praktických příkladech a judikátech. Následně se věnoval zadržení pachatele trestného činu dle ust. § 76 odst. 2 trestního řádu a hlavně postupu po jednání v nutné obraně či krajní nouzi.

V průběhu přednášky včetně přestávek pohotově, srozumitelně a vtipně odpovídal na dotazy účastníků. Účastníci semináře předem obdrželi výtah z právních předpisů („domácí úkol - příloha“) a na semináři brožurku (materiál k přednášce - příloha). Oba materiály si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.

Z převážné části přednášky byl se souhlasem přednášejícího pořízen audiozáznam, který po přepsání, úpravách a autorizaci přednášejícím bude umístěn na www.gunlex.cz.

Z promítané fotodokumentace z uzavřených trestních spisů bude přednášejícím vytvořena prezentace, která bude taktéž poskytnuta ke stažení.

Bližší informace o učebnici, o které se zmínil přednášející, naleznete zde.

Cílem semináře bylo přispět ke zvýšení právního vědomí střelecké i laické veřejnosti a upozornit na některé mýty, které se neustále objevují na střeleckých fórech i ve sdělovacích prostředcích ve vztahu k institutům nutné obrany a krajní nouze a to v době, kdy jsou stále častěji medializovány případy o tom, jak obyvatelé ČR za pomoci zbraně brání život, zdraví nebo majetek proti stále častějším a mnohdy i brutálním napadením ze strany útočníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat přednášejícímu a spolupořadateli Gymnáziu, Brno, Vídeňská 47, bez nichž by nebylo možné tento seminář uspořádat.

Miloslav Brunn

ObS LEX Brno

foto: Jan Kittler

Soubory ke stažení: