LEX logo

Přes polovinu zlodějů uvedlo, že rodinné domy se nejlépe vykrádají v noci. Osmdesát procent dotázaných uvedlo, že paneláky se naopak lépe vykrádají ve dne.

Při představě, že celá rodina spí a nezvaný host se prochází po bytě či rodinném domě, se nabízí otázka, co se stane, pokud se někdo z rodiny probudí.

Co udělá nezvaný návštěvník? Jak dokáže vzbudivší se a rozespalý člověk okamžitě přesně vyhodnotit situaci? Když obyvatel domu nebo bytu popadne noční lampičku a vezme s ní zloděje po hlavě, bude obžalován z ublížení na zdraví, případně s následkem smrti? Nebo bude vše posouzeno jako nutná obrana? 

Ti, kteří o tom budou rozhodovat, na to nebudou mít zlomky sekundy jako obránce, ale dlouhé hodiny a dostupnost informací, které obránce v daném okamžiku k dispozici nemůže mít. Přesto je okamžité rozhodnutí, co udělat, pro obránce nutností a leckdy i podmínkou přežití. Nedělejme si iluze, že zloděj není ochoten a rozhodnut použít v případě potřeby vůči kterémukoliv obyvateli vykrádaného bytu či domu násilí a je k tomu i patřičně vybaven. Byť třeba „jen“ kovovým páčidlem.

Při současné právní úpravě rozhodně dojde k tomu, že obránce bude (v případě, že útok odvrátí za použití násilí) dlouhou dobu vyšetřován, případně obviněn. Již jen to, že může být obviněn z trestného činu a v tomto stavu bude setrvávat několik měsíců, se podepíše na jeho psychickém stavu bez ohledu na konečný výsledek vyšetřování. Dopady na toho, kdo jen probuzen a v šoku z nezvaného hosta a použije podle vyšetřovatelů nepřiměřené násilí, mohou být i likvidační a to jak v rovině profesní, tak i v rovině osobní.

Peticí MŮJ DŮM - MŮJ HRAD navrhovaná právní úprava poskytuje vyšší právní ochranu těm, kteří brání zdraví a majetek svůj, své rodiny a svých blízkých v prostorách, kam se bez překonání překážek, jasně dokazujících, že v nich nemá co dělat, nemůže vyskytovat žádná nezvaná osoba.

O nutnou obranu se jedná vždy, je-li tato vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do domu, bytu či jiného uzavřeného prostoru za použití násilí nebo pohrůžky násilí nebo tato osoba překonala neoprávněně překážku, jejímž účelem je zabránit neoprávněnému vniknutí do objektu, za situace, že chování takové osoby může vyvolat u obránce obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.

Eliminuje nevýhodu překvapeného obránce proti „na vše“ připravenému vetřelci a zaručuje mu právní ochranu ve smyslu nutné obrany v okamžiku, kdy má oprávněnou obavu o ohrožení zdraví svého či svých blízkých v místě, které považuje za to nejbezpečnější - ve svém domově.

Pavel Cink

 

Text petice, podpisový arch, logo a označení pro petiční místo naleznete na webové stránce Národní asociace obrany občanských  práv a svobod. Informace o nových petičních místech a další aktuality naleznete na facebookové stránce petice.