LEX logo

Dne 23.03.2012 v prostorách střelnice TRIGGER service Brno, Kotlářská 51a, proběhl odborný seminář na téma „Neletální zbraňové systémy“. Úvodní část zahájil přednáškou doc. Ing. Jan KOMENDA, CSc., který měl nachystanou velmi zajímavou prezentaci, jejíž černobílou verzi v nižším rozlišení poskytl ke zveřejnění na našich internetových stránkách (odkaz na stažení naleznete níže). Současně přinesl velké množství originálních vzorků neletálního střeliva a jeho komponentů, které jsme si mohli doslova „osahat“.

Na tuto přednášku navázal pan Vlastimil LIBRA - výrobce neletálního střeliva Libra Trade s.r.o., který spatra velmi zajímavě a podrobně popsal jednotlivé operace při výrobě nábojnic. Dále nás seznámil s problematikou výroby kompletních nábojů a naznačil úskalí přebíjení nábojů (rozdělení prachů a jejich hoření, volba prachu, rozdíly v jednotlivých šaržích, tolerance nábojnice a střely).

S ohledem na velký ohlas posluchačů bylo s ním předběžně dohodnuto, že k přebíjení uspořádáme samostatný odborný seminář, který osobně odpřednáší pan Libra. Dále nám přislíbil, že skupinku opravdových nadšenců provede výrobními prostorami jeho firmy. Pro velký zájem se pokusíme s ním domluvit několik takových exkurzí.

Vlastimil Libra a Jan Komenda

Teoretickou část tohoto semináře zakončil pan Jaroslav PEKAŘÍK – vedoucí podnikové prodejny společnosti ALFA - PROJ spol. s r. o., který představil revolvery ALFA 9141 „GROZA“, ALFA 9241 „RO“ oba v ráži 9 mm P.A. Rubber a revolver ALFA 520 v ráži 380 ALFA. Výstižně vysvětlil, jaký je rozdíl v konstrukci revolverů na neletální a ostré střelivo.

Následovala praktická část, kterou vedl Ing. Zdeněk MALÁNÍK – správce střelnice TRIGGER service, s.r.o.

V úvodu praktické části jsme testovali vzorek balistického materiálu, který poskytl Ing. Jiří KOUTNÍK ze společnosti OMEGA defend. Několik dobrovolníků shora vedenými body (maximální silou) různými noži v reverzním úchopu „otestovalo“ tento balistický panel volně položený na balistické plastelíně. Pro úzké čepele nebyl problém tento panel probodnout. V reálné situaci by však z pochopitelných důvodů nebylo možno tak silný úder zasadit stojící osobě.

Poté si mohli další dobrovolníci vyzkoušet střelbu tenisovým míčkem z neletální zbraně KRAKEN SF1 (nová verze).

Při střelbě z pistolí zapůjčených panem Librou zn. GRAND POWER na střelivo 10x22 P.A. Rubber a 10x28 P.A. Rubber, které pro testování poskytl výrobce (pan Libra), jsme si ověřili rozdílné chování gumových projektilů po nárazu do balistické plastelíny a do dřevěného smrkového prkna o tloušťce cca 3 cm.

V balistické plastelíně vytvořily tyto projektily malé „krátery“ o průměru 3 až 4 cm a hloubce cca 1 cm, kdy střelivo 10x28 P.A. Rubber bylo daleko „přesvědčivější“. Projektil z tohoto střeliva dřevěnou deskou měl delší zástřel, a v obou případech střelný kanál měl menší průměr než gumový broček.

Výsledky ze shora uvedených revolverů byly obdobné, pouze „krátery“ v balistické plastelíně měly menší průměr i hloubku, což odpovídá menší ráži.

Střelba z airsoftové pušky nepřinesla žádné překvapení, plastové kuličky pronikly do balistické plastelíny do nepatrně větší hloubky než, byl jejich průměr a ve dřevěné desce zanechaly pouze mělké otisky.

Bylo také 2x vystřeleno z revolveru nabitého nábojkami do KRAKENA, což je nábojnice .357 Magnum s prachem, bez střely, uzavřená do hvězdy. Při výstřelu z bezprostřední blízkosti s přiloženou hlavní vznikl „kráter“ nepravidelného tvaru o průměru cca 3 cm a hloubce cca 2 cm se zbytky nespáleného prachu. Tím jsme zjednodušeně demonstrovali, že střelba z plynových krátkých zbraní z bezprostřední blízkosti může způsobit vážné zranění.

Podrobnější reportáže z tohoto semináře najdeme za několik měsíců v časopisech Střelecká revue a ZBRANĚ & NÁBOJE, jejichž redaktoři byli mezi účastníky semináře a zuřivě fotili.

Závěrem bych chtěl poděkovat oběma přednášejícím, sponzorům a spolupořadateli, bez nichž by nebylo možné tak zajímavý odborný seminář uskutečnit.

Miloslav Brunn

LEX ObS Brno

(foto: František MIKYNA)

PS: S laskavým svolením autora doc. Ing. Jana Komendy, CSc. zde zveřejňujeme prezentaci "Neletální zbraňové systémy a jejich účinky", z níž vycházela teoretická část odborného semináře. Z časových důvodů byla přednáška doc. Komendy zkrácena, přiložená prezentace je však v původní nezkrácené podobě. Materiál je pouze černobílý a v horším rozlišení, nicméně čitelný. Umožní Vám nahlédnout na tuto problematiku v celé její šíři.

Ke stažení: Neletální zbraňové systémy - prezentace.

Doplněno 4.12.2012: S laskavým svolením šéfredaktora si můžete pro vlastní potřebu stáhnout a přečíst celý článek, který o tomto semináři vyšel tiskem v časopise Zbraně a náboje.

Ke stažení :  Jak bolí tenisák

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (prezentace_Neletalni_zbranove_systemy.pdf)Nelet. zbraňové systémy - prezentace  1813 kB
Stáhnout tento soubor (ZN-08_2012_92-93.pdf)Jak bolí tenisák - Z&N  8471 kB