LEX logo

Pro vlastníky střelných zbraní byl dohodnut start nové služby, která doposud nemá nikde na světě obdobu. Chceme Vám představit ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa nový pojistný produkt „Pojištění právní ochrany“, rozšířený nad rámec klasických všeobecných pojistných podmínek (VPP) o Dodatek LEX. Celý dodatek zní:

F. ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ


Nad rámec ustanovení čl. 6 odst. 2 VPP se pojištění vztahuje také na obhajobu pojištěného v přestupkovém nebo trestním řízení, zahájeném proti němu správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku použití pojištěným legálně držené zbraně v krajní nouzi nebo nutné obraně. Je-li pravomocně rozhodnuto, že se pojištěný dopustil úmyslného trestného činu nebo přestupku (tzn. že se nejedná o krajní nouzi nebo nutnou obranu), a ze strany pojistitele již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojistitel oprávněn požadovat vrácení vyplacené částky.


Legálně drženou zbraní pojištěným se rozumí zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

 

 

Podívejme se trochu do historie. Stávající praxe všech pojišťoven byla taková, že pojistit si náhradu za služby právníka bylo možné jen na nedbalostní činy. Takže všechny produkty byly nastaveny tak, že pojišťovny plnily jen takové případy, kdy k něčemu došlo z nedbalosti nebo úmyslně nezaviněné případy. V tomto případě jde o naprosto přelomovou věc nejen u nás, ale i v Evropě. Došlo k posunu myšlení v tom, že nyní je možné pojistit i čin svojí podstatou „úmyslný“ (resp. čin spáchaný za okolností vylučujících protiprávnost), nikoliv pouze nedbalost, jak to bylo u všech produktů všech pojišťoven doposud.

Některé pojistky, týkající se případů souvisejících se zbraní již bylo možné uzavřít, např. myslivci mají za tímto účelem produkty od pojišťovny Halali (Pojištění při výkonu práva myslivosti), ale zase jen na nedbalostní činy, třeba na omylem postřeleného kolegu myslivce, nebo náhodného kolemjdoucího, nebo místo divočáka zastřeleného psa kolegy myslivce. D.A.S. má zase produkt „Právní ochrana myslivce“, Česká pojišťovna také „Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti“. Uzavřít pojistku na právní služby v případě, že použijete střelnou zbraň, kterou legálně držíte a nosíte, ve smyslu trestního zákoníku v nutné obraně (§ 29) nebo krajní nouzi (§28), zatím možné nebylo. Jednání probíhala s několika pojišťovnami, které i přes veškerou moji argumentační snahu z tohoto důvodu spolupráci až doteď odmítaly.

K čemu je takové pojištění právní ochrany? Obecně se jedná o, a nyní budu citovat z brožurky pojišťovny Kooperativy, řešení obav před:

  • nemožností prosadit práva bez odborné právní pomoci
  • výdaji spojenými s vymáháním práva
  • vleklým a nákladným soudním řízením

S tím je spojena pomoc při prosazení práv a dostupnost právní ochrany pro každého.

Pro nás, jako LEX, bylo zásadní, aby si držitelé zbraní mohli dovolit kvalitního právníka a měli garanci zaplacení jeho služeb, a aby je to případně rovnou nezruinovalo. Co taková vleklá soudní kauza nutné obrany s financemi člověka, případně s rodinným rozpočtem udělá, můžeme dohledat v několika posledních případech, které jsou v střelecké komunitě notoricky známé.

Vlastní produkt, šitý na míru NO a KN, nešlo prosadit jako samostatný, bude součástí již fungujícího celého balíčku „Rodina“, resp. „Rodina + Auto + Řidič“. Oba výše uvedené produkty budou v uzavírané smlouvě o pojištění rozšířeny o případy NO a KN.

Co s tímto produktem dostanete? Dostanete garanci zaplacení služeb právníka v případě, že budete ve špatný čas na špatném místě a budete nuceni použít legálně drženou zbraň v režimu NO nebo KN. Je jasné, že v našem právním systému je to někdy složitější, jak se k tomu PCR a soudy postaví. Ale to již neovlivní pojišťovna, to bude na právním zástupci, kterého si zvolíte. Ten bude mít garanci úhrady za své služby v případě, že PCR nebo následně pak soud vyhodnotí Vaši obrannou reakci jako NO nebo KN. Čerpání by bylo průběžné. A i když to bude zpočátku sporné a soudy by se nějakou dobu táhly, pojišťovna garantuje výplatu financí za právní služby v případě kauzy, soudně uzavřené jako NO a KN. Musí to být takto, jinak platí, že bude – li pravomocně rozhodnuto, že se pojištěný dopustil úmyslného trestného činu nebo přestupku (tzn. že se nejedná o krajní nouzi nebo nutnou obranu), a ze strany pojistitele (tj. pojišťovny) již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojistitel oprávněn požadovat vrácení vyplacené částky.

Standardní ceny:

LPP (v Kč)
Varianta

Roční pojistné 100 000 Kč Roční pojistné 500 000 Kč
RODINA 1 400 2 500
+ za druhou a každou další nemovitost 500 800
RODINA + AUTO + ŘIDIČ 2 300 3 400
+ za druhou a každou další nemovitost 500 800
+ za třetí a každé další vozidlo 600 900

Mezi tarify lze volně migrovat.

Jaké to bude mít výhody. Za jednu cenu získáte široké pojištění právních služeb na celou řadu případů, a to včetně NO a KN, o které nám šlo především. Kooperativa se stala partnerem LEX a LEX jako takový dostane na celý balík pojistných produktů od Kooperativy dosti významnou slevu 20 %, v případě ročního placení pojistného ve výši 25 %, tj. i na pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Takže členové LEX budou moci čerpat další produkty Kooperativy s touto slevou. Můžete si pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. Informace jsou na na webu Kooperativy, tak i na webu LEX.

Na webu LEX je i informace, jak postupovat v případě, že máte zájem uzavřít Pojištění právní ochrany s dodatkem na NO a KN, resp. postup při hlášení pojistné události, v našem případě obranné střelby.

Právní pomoc toho správného advokáta je potřebná hlavně na samém počátku, kdy dobrá rada může ušetřit hodně moc starostí a následně času stráveného jinak, než bychom si představovali.

Ing. Karel MAtějka
Člen představenstva LEX z.s.