LEX logo

Vážení přátelé, množí se nám dotazy na novelizaci zákona o přezkušování zbraní.

Proto jsem se spojil s Ing. Štěpánkem, ředitelem Státního ústavu pro zkoušení zbraní a sttřeliva (SÚZZS). Ten mi k tomu řekl asi toto: Požadavek na periodické zkoušení zbraní nevyšel ai z MV ani z SÚZZS, ale z Hospodářské komory ČR, potažmo tedy z ministerstva obchodu a průmyslu (důvod mi uniká- S.G).

Ing. Štepánek tento nápad nepodpořil, protože na to nemá ani lidské, ani technické zdroje a s tímto nápadem se neztotožňuje. Předchozí necituji, pouze uvádím, co si pamatuji. Do Parlamentu jde tato novelizace bez tohoto požadavku !

Jako dovětek bych si dovolil - i já jsem zastáncem svobody slova. Některé články na internetu a diskuse jsou však dosti dětinské a nebojím se říci pitomé. Napadat Ing. Štěpánka bez jakýchkoliv relevantních informací je laciné a hloupé. Myslím si, že by byla na místě omluva.

Stanislav Gibson

Odkaz na původní zdroje:

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2009112905

http://forum.mujglock.com/dfens-stat-chce-pravidelne-prezkusovat-zbrane-t5420.html

http://www.strelectvi.cz/forum/stat-chce-pravidelne-prezkusovat-zbrane-t11841.html

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....