LEX logo

V posledních dnech jsme z několika směrů dostali či slyšeli dotaz: „Proč by se vyhláška o zdravotní způsobilosti měla měnit, když funguje? Máme přece perfektní legislativu, tak proč dělat nějaké změny?“ Tato otázka si určitě zaslouží odpověď.


Ano, máme kvalitní legislativu, ale tato legislativa nepřišla znenadání. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, vznikal sám o sobě několik let, několikrát byl vrácen a mnoho lidí na něm strávilo tisíce hodin. Nad to byl tento zákon v průběhu šestnácti let několikrát novelizován. Jeho kvalita a vyváženost vychází právě z toho, že se v průběhu času vyvíjel a měnil podle společenské situace a poznatků z praxe. Někdy se ukázaly nedostatky - například se v praxi ukázalo, že v určitých situacích je třeba přezkoumat zdravotní stav držitele mimo rámec pravidelných zdravotních posudků. Proto byla zavedena možnost v odůvodněných případech nařídit mimořádnou zdravotní prohlídku. Jindy se některá omezení ukázala v praxi jako zbytečná, třeba zákaz laserových zaměřovačů. Došlo tedy k další změně a zbytečné omezení bylo vypuštěno. Zkrátka, současný zákon o zbraních není tak dobrý PŘESTO že se měnil, ale PROTOŽE se měnil.

Vyhláška o zdravotní způsobilosti se ale neměnila. Byla naposledy novelizována v roce 2007. Odpověď na otázku, proč ji vlastně ministerstvo zdravotnictví chce měnit, je přímo napsaná v důvodové zprávě: „Současné znění této vyhlášky neodpovídá změnám zákona o zbraních, ani právní úpravě zdravotních služeb, ani aktuálním poznatkům lékařské vědy.“ Jinými slovy, v průběhu let se změnilo mnoho zákonů, kterých se vyhláška týká, včetně toho konkrétního, na kterém je založena. Také medicína postoupila a některé nemoci, které byly před patnácti lety opomíjeny, jsou dnes již lépe prozkoumány a poznány. Tomu všemu je potřeba vyhlášku přizpůsobit.

Samozřejmě, že některé navrhované změny nepovažujeme za moudré a vhodné. Stejně tak ale nepovažujeme za moudré odmítat veškeré změny, protože „všechno je přece v pořádku“. Například zákon o zbraních v jeho původní formě by dnes byl zcela evidentně zastaralý. V takovéto situaci není rozumné zatvrzele veškeré změny odmítat, ale starat se o to, aby byly přijaty takové změny, které ke kvalitě vyhlášky přispějí, místo takových, které ji naruší. A TO je naším cílem.

Z těchto důvodů jsme pochopitelně poslali na Ministerstvo zdravotnictví sadu připomínek k návrhu novely vyhlášky.

Přesto však považujeme za vhodnější vytvořit znění nové vyhlášky odpovídající připravované nové legislativě. Výše jsme napsali, že zákon o zbraních ve své původní formě by byl dnes zastaralý. Pravda je ale taková, že je zastaralý i v současné podobě. Proto se v současnosti na ministerstvu vnitra píše zcela nový zákon o zbraních, s jehož účinností se počítá kolem roku 2022. Kvůli tomuto zákonu se vyhláška o zdravotní způsobilosti určitě bude měnit (nebo spíš vydávat nová), protože dojde například k zásadním strukturálním změnám v rozdělení skupin ZP. Proto považujeme za rozumnější přizpůsobit požadavky zdravotní způsobilosti přímo novému zákonu, než provádět novelizaci, která stejně nebude mít dlouhého trvání.

Další články