LEX logo

Dne 25.11. a 24.11.2020 hlasoval Evropský parlament o návrhu EK na zákaz používání olověného střeliva na mokřadech.

 

Dne 24.11. hlasoval EP o námitce proti chystanému zákazu, kterou proti chystanému omezení podala frakce ECR (Evropští konzervativci a reformisté).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0364_EN.html

Výsledek hlasování:

292 hlasů pro námitku (= blokace/přepracování zákazu olova na mokřadech)

362 hlasů proti námitce (= návrh vstoupí v platnost v tom stavu, v jakém ho předložila EK)

39 hlasů se zdrželo (= neutrální postoj - nicméně v daném hlasování mají blokační efekt pouze hlasy PRO blokaci)

Námitka neprošla.

 

Hlasování českých europoslanců (abecední pořadí):

Pro (= proti zákazu):

Blaško (SPD – ID)

David (SPD – ID)

Dlabajová (ANO – Renew)

Hlaváček (ANO – Renew)

Charanzová (ANO – Renew)

Knotek (ANO – Renew)

Konečná (KSČM – GEU/NGL)

Kovařík (ANO – Renew)

Maxová (ANO – Renew)

Polčák (STAN – EPP)

Šojdrová (KDU-ČSL – EPP)

Tošenovský (ODS – ECR)

Vondra (ODS – ECR)

Vrecionová (ODS – ECR)

Zahradil (ODS – ECR)

Zdechovský (KDU-ČSL – EPP)

Proti (= pro zákaz olova na mokřadech):

Niedermayer (TOP09 – EPP)

Pospíšil (TOP09 – EPP)

Zdrželi se: (nicméně v daném hlasování mají blokační efekt pouze hlasy PRO blokaci): 

Gregorová (Piráti – Verts/ALE)

Kolaja (Piráti – Verts/ALE)

Peksa (Piráti – Verts/ALE)

 

 

Dne 25.11. hlasoval EP o námitce proti témuž z dílny frakce ID (Identita a Demokracie).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0365_EN.html

Výsledek hlasování:

153 hlasů pro námitku (= blokace/přepracování zákazu olova na mokřadech)

499 hlasů proti námitce (= návrh vstoupí v platnost v tom stavu, v jakém ho předložila EK)

39 hlasů se zdrželo (= neutrální postoj - nicméně v daném hlasování mají blokační efekt pouze hlasy PRO blokaci)

Námitka neprošla.

 

Hlasování českých europoslanců (abecední pořadí):

Pro (= proti zákazu):

Blaško (SPD – ID)

David (SPD – ID)

Dlabajová (ANO – Renew)

Hlaváček (ANO – Renew)

Charanzová (ANO – Renew)

Knotek (ANO – Renew)

Konečná (KSČM – GEU/NGL)

Kovařík (ANO – Renew)

Maxová (ANO – Renew)

Šojdrová (KDU-ČSL – EPP)

Tošenovský (ODS – ECR)

Vondra (ODS – ECR)

Vrecionová (ODS – ECR)

Zahradil (ODS – ECR)

Proti (= pro zákaz olova na mokřadech):

Niedermayer (TOP09 – EPP)

Polčák (STAN – EPP)

Pospíšil (TOP09 – EPP)

Zdrželi se: (nicméně v daném hlasování mají blokační efekt pouze hlasy PRO blokaci): 

Gregorová (Piráti – Verts/ALE)

Kolaja (Piráti – Verts/ALE)

Peksa (Piráti – Verts/ALE)

Zdechovský (KDU-ČSL – EPP)

 

Ani v jednom případě se nepodařilo pro námitku v europarlamentu získat nadpoloviční většinu a zablokovat/vrátit k přepracování zákaz olověného střeliva na mokřadech. Nyní už může předmětný zákaz vetovat pouze Rada EU. Aby se tak stalo, musí pro vetování hlasovat kvalifikovaná většina. Tedy alespoň 55 % států zastupujících alespoň 65 % populace. Pokud Rada EU návrh EK nevetuje, pak automaticky vstoupí v platnost za 20 dnů od zveřejnění ve věstníku a běží dvouleté přechodné období. Po té by měly státy toto nařízení začít vymáhat.

Děkujeme všem voleným zástupcům občanů EU, kteří hlasovali pro blokování/vrácení k přepracování tohoto legislativního zmetku. Obzvláště pak děkujeme těm českým europoslancům, kterým není lhostejná právní jistota občanů a kvalitní a především smysluplná a vymahatelná legislativa.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.

 

 

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...