LEX logo

Vážení členové a příznivci,

novela zákona přinesla vznik kategorie C-I a pravidla, kterými se tato kategorie řídí. Tyto zbraně lze držet i bez zbrojního průkazu, tudíž držitel není povinen znát zákon o zbraních – ale je povinen dodržovat povinnosti, které mu z něj vyplývají. Proto jsme sestavili stručný informační leták, určený k tomu, aby ho prodejce-podnikatel dal zákazníkovi, nebo ho přibalil do krabice. Leták obsahuje základní informace o povinnostech, které má držitel zbraně C-I, a omezeních, které se vztahují na nakládání s tímto typem zbraní.

 

 

Je také možné, že podnikatel bude chtít zákazníkovi usnadnit život a nabídne mu, že ohlášení zbraně provede za něj. To je možné, protože u zbraní kat. C-I zákon nevyžaduje fyzické předložení zbraně policii. Pro tento případ jsme vytvořili vzor plné moci, která se vyhotoví ve dvou kopiích – jednu kopii si nechá zákazník spolu s dokladem o koupi, druhou si nechá prodejce spolu s vyplněným formulářem o ohlášení zbraně kat. C-I.

Poznámka: Plná moc podnikatele nezbavuje povinnosti ohlásit převod zbraně v Centrálním registru zbraní. Standardní postup je takový, že obchodník zbraň převede v CRZ a zákazník zbraň ohlásí na formuláři. Plná moc umožňuje, aby obchodník předal formulář policii za zákazníka, ale převod v CRZ musí udělat také.

 

Pro jednoznačnost si ještě zrekapitulujeme, které zbraně do kategorie C-I patří:

  1. zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie,
  2. expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,
    jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
  3. palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
  4. plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
  5. palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
  6. signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
  7. elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).

 

Doufáme, že tyto dokumenty pomohou předejít případným potížím a nedorozuměním při prodejích zbraní kat. C-I. Zároveň bychom rádi touto cestou apelovali na současné držitele zbrojních průkazů, aby ve svém okolí v závislosti na svých možnostech, provedli osvětu mezi držiteli zbraní kategorie C-I.  A to alespoň v rozsahu zde zveřejněného informačního letáku.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (letak_C-I.pdf)letak_C-I.pdf  92 kB
Stáhnout tento soubor (Plna_moc_C-I.doc)Plna_moc_C-I.doc  13 kB

Další články