LEX logo

informaci o zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) dne 24.02.2021 jsme objevili veřejně nepřístupný návrh portugalského předsednictví Rady EU, který navrhuje zahrnout národní registry zbraní a jejich držitelů mezi databáze, do kterých lze automaticky nahlížet v rámci Prümské dohody. Proto vám přinášíme stručné informace, co Prümská dohoda je a jak funguje.

 


 

Prümská dohoda v současnosti umožňuje automatické vyhledávání tří druhů informací: profilů DNA, otisků prstů a některá registrační data automobilů.

 

U profilů DNA a otisků prstů je princip poměrně jednoduchý: pokud vložíte genetický profil nebo otisk prstu do národní databáze, systém ho automaticky porovná s databázemi ostatních států. Pokud je nalezena shoda, systém oznámí nalezení shody orgánům obou států. Automaticky sdílená informace neobsahuje osobní údaje ani jiné údaje, ze kterých by bylo možno identifikovat osobu – obsahuje pouze informaci, že byla nalezena shoda (popř. že nebyla nalezena), ve kterém státu byla nalezena, a referenční číslo v databázi.

Tedy pokud např. Policie ČR vloží do Národní databáze DNA genetický profil (alfanumerického kód), který je již uložen v databázi rakouské policie, pak obě strany dostanou tzv. HIT (zprávu) o shodě. Sdílení jakýchkoli dalších informací může pokračovat na základě standardní žádosti o poskytnutí informací v rámci přeshraniční spolupráce.

 

U motorových vozidel umožňuje Prümská dohoda automatizované sdílení informací o automobilech a jejich majitelích či provozovatelích, ale pouze jedním směrem: podle registrační značky či čísla karoserie lze dohledat vlastníka či provozovatele auta, nelze však zjistit, zda je na určitou osobu registrován nějaký automobil.

 

Návrh portugalského předsednictví spočívá v zapojení národních databází střelných zbraní a jejich držitelů do tohoto systému automatizovaného sdílení informací. Návrh neobsahuje přesnější detaily, jaké informace by měly být sdíleny a jakým způsobem.

 

Otázky obsažené v návrhu jsou:

  1. zda se má Evropská rada návrhem zabývat,
  2. pokud ano, zda doporučí zahrnutí národních databází zbraní a jejich držitelů do prümského systému automatizované výměny informací, a
  3. pokud ano, za jakých podmínek a jakým způsobem bude tato výměna informací probíhat.

 

Záleží tedy na tom, jak bude vypadat skutečný návrh. Pokud by možnosti sdílení informací byly obdobné jako u automobilů - tedy z údajů o zbrani by bylo možno automatickým vyhledáváním zjistit majitele, tak by to asi z pohledu ochrany práv jednotlivce bylo přípustné.

Pokud by ale z osobních údajů občana mohl zahraniční policista zjistit, zda je dotyčný držitelem zbrojního průkazu a popřípadě zbraní, otevřelo by to možnosti šikany pod záminkou bezpečnosti na tisíc a jeden způsob – motoristy sice Evropská unie také zrovna nemiluje, ale na rozdíl od držitelů zbraní je alespoň automaticky nepovažuje za podezřelé z terorismu.

 

O dalším postupu věcí vás budeme informovat.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

 

 

Další články