LEX logo

"Průbojná střela – jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely."

říká definice průbojné střely podle novely zákona o zbraních a střelivu. Vzhledem k tomu, že tuto formulaci lze vykládat i takovým způsobem, že by se do definice vešly i diabolky, jsem raději poslal dotaz Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka:

Dobrý den,

rád bych vás požádal o výklad nové definice průbojné střely, zejména pak o bližší vysvětlení termínu "průbojný účinek\". Tento termín není v zákoně nikde definován, a při jeho nejširším chápání (schopnost střely proniknout překážkou) by do kategorie průbojného střeliva spadalo téměř cokoli.

s pozdravem

David Karásek 

Odpověď:

Dobrý den,

definice je nutné číst celé - za větou začínající slovem "nebo" je středník. A to, co je za středníkem se vztahuje právě k této větě. Lapidárně řečeno - střela musí mít tvrdost jádra vyšší než je 250 HB, aby byla průbojná a tím pádem se mohla ucházet o průbojný účinek. To, co je za slovem "nebo" se tam dávalo jen proto, aby alespoň někde se napsalo, že mohou být i střely s kombinovaným účinkem... Ale jinak stále platí § 3 odst. 3.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Štěpánek

-------------------------------------------

(§3 odst.3: V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§74 odst. 6).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.)

 

Další články

  • V nedávné době proběhla médii zpráva, že švýcarskému sdružení držitelů zbraní PROTELL se podařilo dosáhnout počtu podpisů potřebného pro vyvolání referenda o evropské zbraňové směrnici. Jelikož LEX...

  • Dvanáctého prosince schválil Evropský parlament zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Zpráva se zabývá také nelegálním držením zbraní a jejich pašováním uvnitř i vně EU. Zabývá se ovšem také...

  • O významných generálech, odstřelovačích či vůdcích lidových hnutí, se toho v historických knihách dočteme poměrně mnoho. Zato ženy jsou z hlediska válečné historie vnímány spíše jako zdravotní...

  • Opět se blíží doba vánočních svátků, kdy je čas na bilancování všeho, co se letos událo. Letošní rok byl hlavně ve znamení (ne)implementace eurokomisního (či spíše euronekompromisního) dobra, které...

  • Během několika hodin po zveřejnění mého článku o cvičení protiteroristických jednotek Démon 2018, jsem byla ke svému překvapení zasypána vlnou ohlasů dalších účastníků. Ne všichni, co se na mě...