LEX logo

zleva - Vladan Vrba, František Mikyna,
Tomáš Trávníček, Jakub Smetánka a
David Karásek. Foto: Jan Krelina

V úterý 19. ledna 2016 se zástupci sdružení LEX z.s. - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní - zúčastnili pracovní snídaně českých europoslanců. 

Tuto schůzku inicioval český europoslanec zvolený za ČSSD RNDr. Pavel Poc. Sdružení LEX zastupovali prezident Tomáš Trávníček, viceprezident Jakub Smetánka, členové představenstva David Karásek a Vladan Vrba a člen kontrolní komise František Mikyna.

Pracovní snídaně se konala od 08:30 do přibližně 10:00 hodin v salónku budovy Louise Weiss Evropského parlamentu. Na snídani byla přítomna většina českých europoslanců. Celá komunikace se nesla v příjemné pracovně-konstruktivní náladě. Věříme, že jsme většinu europoslanců přesvědčili, že nám jde o legislativní systémovost a bezpečnost evropského prostoru a jeho slušných občanů a nikoliv o to pouze blokovat snahy Evropské komise o změnu. Věříme, že námi předestřené argumenty, postřehy a alternativní proaktivní návrhy byly pro přítomné přínosné a že povedou k dalším debatám na odborné i politické úrovni (kterých je bohužel v evropském prostoru žalostně málo).

Jsme rádi za aktivní přístup českých europoslanců i za přednesené protiargumenty a především za pestrou paletu dotazů, kterými se snažili maximálně vytěžit přítomné zástupce sdružení LEX. Krom toho jsme rádi, že si evropští zástupci České republiky uvědomují velmi kvalitní českou legislativní úpravu i aplikaci držení zbraní a věříme, že se pokusí - při zachování snahy o eliminaci terorismu a excesů se zbraněmi - tento v Evropě nadstandardně kvalitní stav udržet. Ostatně česká právní úprava civilního držení zbraní by mohla být mnoha evropským státům příkladem.

Za delegaci LEX

viceprezident
Jakub Smetánka