LEX logo

Dnešního dne jsme obdrželi toto milé vyjádření poslankyně Evropského parlamentu Dity Charanzové k projednávání zbraňové legislativy EU:

 

 Vážení členové Sdružení LEX,

děkuji za Vaši podporu a podněty, které jsem od Vás v posledních dnech obdržela k jednání o nové podobě tzv. zbraňové směrnice, jejíž původní návrh prezentovaný Evropskou komisí na sklonku loňského roku vzbudil (zcela oprávněně) vlnu nevole a obav. S potěšením mohu konstatovat, že posun v přípravě této směrnice ze strany Evropského parlamentu je zcela hmatatelný. Zpravodajka Vicky Ford předložila první návrh své zprávy, ve kterém se snaží řešit všechny nejpalčivějšími problémy. Jsem ráda, že se mi podařilo do tohoto návrhu prosadit celou řadu požadavků, se kterými jste se na mne obraceli.

Vrátili jsme se na rozcestí a vykročili znovu, tentokrát snad správným směrem. I přesto nás v nejbližších týdnech čeká několik kol jednání, ve kterých budeme návrh dále upravovat. Příští období z hlediska práce na směrnici v Evropském parlamentu považují za klíčové a z toho důvodu se hodlám je její projednávání plně zaměřit.

Musím říci, že podklady od sdružení LEX pomohly nahradit diskuzi, která u původního návrhu Evropské komise zcela chyběla. Mohla jsem díky nim již na podzim vystoupit velmi kriticky a ukázat na nejslabší místa původního návrhu, stejně jako například tento týden při dalším projednávání směrnice v parlamentním výboru, kde jsem poukázala na opatření, která by měla být ještě dopracována či upravena.

Věřím, že v nastavené komunikaci budeme i nadále pokračovat.

Dita Charanzová

poslankyně Evropského parlamentu