LEX logo

Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas se záměrem Evropské komise omezit možnost vlastnit zbraně, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie. Návrh usnesení připravil Roman Váňa a doporučil sněmovní Výbor pro evropské záležitosti.

Plénum Sněmovny odsouhlasilo doporučení předsedovi vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

Směrnice má ambici reagovat na teroristické útoky v Evropě a v rámci zvýšení bezpečnosti regulovat trh se zbraněmi. „Komisí schválené návrhy ale dopadají výlučně na legální držitele zbraní, nikoliv na nelegální zbraně, které jsou k páchání teroristických útoků používány,“ uvedl Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost.

"Komise při jednání v Bruselu sama přiznala, že netuší, jaký dopad by směrnice měla na členské státy. Nemá žádnou představu ani tušení, kolika zbraní by se to týkalo a kolik peněz by to členské země stálo. Při jednáních stále nepadl jediný relevantní argument ani žádná analýza dat. Jsou nám jen stále podsouvány argumenty, že je zapotřebí bojovat s terorismem a kriminalitou, ale nic pro to nedělají, naopak chtějí trestat zákona dbalé občany," řekla v rozpravě poslankyně Jana Černochová.

Nová evropská norma požaduje například evidenci veškerých zbraní historických, poplašných, replik a napodobenin, z výkladu vyplývá povinnost registrace hraček a dekoračních předmětů připomínajících střelnou zbraň. Mezi zakázané zbraně pak zařazuje v zásadě naprostou většinu všech samonabíjecích zbraní, včetně značné části ryze sportovních a loveckých.

"Zákaz samonabíjecích zbraní, které mají vzhled nebo vznikly ze samočinných, by prakticky znamenal konec spolupráce soukromého sektoru s ozbrojenými složkami státu. Znamenalo by to zhoršení výcviku a připravenosti státu ke své obraně, která je pro přežití každého státu základní povinností. Nemůžeme přistoupit na to, aby směrnice napáchala takové škody, aby se výroba a prodej automatických zbraní pro armádu přesunuly do jiných zemí a u nás tyto tradiční firmy, jako Zbrojovka, které skutečně tady jsou více než jedno století, zanikly. Byla by to neuvěřitelná strategická škoda a hrozba do budoucna," varovala Jana Černochová.

Původní návrh Komise by v České republice dopadl na přibližně 40 až 50 tisíc zbraní. V průběhu projednávání byl však ze strany nizozemského předsednictví vznesen ještě zpřísňující návrh, který by u nás zasáhl asi 400 tisíc zbraní. „To je polovina všech držených zbraní na našem území, které by tak rázem byly zařazeny mezi zakázané. Jedná se o absolutní nesmysl, jehož výsledkem by byla pouze hrozba masivního odlivu dosud legálních zbraní do nelegální sféry,“ vysvětlil Roman Váňa.

Na návrh poslankyně Černochové Sněmovna schválila přidat k návrhu bod 6 - "(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby s tímto stanoviskem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seznámil parlamenty členských států Evropské unie a Evropský parlament."

Takto upravený návrh poté schválilo 142 poslanců ze 144 přítomných.