LEX logo

Zřejmě víte, že na Radě ministrů v Bruselu se bude probírat také holandský návrh Směrnice o nabývání a držení zbraní. Jelikož nám často chodí dotazy ohledně toho, co obsahuje, rozhodl jsem se sepsat aspoň ty hlavní nesmysly v ní obsažené.

Jak už jistě víte, Evropská Komise se rozhodla předvést svou akceschopnost a chránit evropské občany tím, že najde něco něco ošklivého a zakáže jim to. Pro účel této demonstrace byly jako cíl vybrány „civilní samonabíjecí zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem“.

Proti tomu se ovšem v Evropském parlamentu i z mnoha jiných směrů ozvaly hlasy, že je to nekonkrétní nesmysl, protože vzhled je jen subjektivní dojem. Nizozemskému předsednictví Rady bohužel nějak nedošel smysl námitky a pochopilo to tak, že místo nekonkrétního nesmyslu má vymyslet konkrétní nesmysl.

Návrh zákazu, který nás všechny ochrání před teroristy, má tedy podle holandského předsednictví vypadat takto:

 Do kategorie A mají být přidány:

 • samonabíjecí zbraně vyrobené z automatických
 • krátké zbraně schopné vystřelit více než 21 nábojů bez přebíjení, pokud je součástí zbraně zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů, nebo je do ní takový zásobník vložen
 • dlouhé zbraně schopné vystřelit více než 11 nábojů bez přebíjení, pokud je součástí zbraně zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, nebo je do ní takový zásobník vložen
 • samonabíjecí dlouhé zbraně (tj. zbraně původně určené ke střelbě z ramene), které se dají zkrátit na délku menší než 60 cm bez ztráty funkce pomocí sklopné či zasouvací opěrky, nebo pažby, která se dá odstranit bez pomoci nářadí
 • zásobníky pro samonabíjecí nebo opakovací zbraně se středovým zápalem:
  • zásobníky s kapacitou větší než 20 nábojů
  • zásobníky pro dlouhé zbraně s kapacitou větší než 10 nábojů.

Jinými slovy, kategorie zbraně má být určována podle toho, jak velké zásobníky majitel vlastní, nebo jakou pažbu na ni namontuje. Co se týče zákazu zásobníků, návrh neřeší, jak by měl být při jejich obrovském množství a nedohledatelnosti realizován; návrh prostě jen ukládá členským státům, aby to zařídily. 

Bruselští byrokraté také slibují, že v žádném případě nechtějí omezovat sportovní střelce

V návrhu je proto zavedena výjimka pro držení těchto zbraní a zásobníků pro terčovou střelbu, ovšem ne jen tak pro kdekoho: žadatel o ni musí:

 • projít důkladným zdravotním a psychologickým posouzením důvěryhodnosti
 • předložit potvrzení, že se účastní střeleckých soutěží uznaných národní nebo mezinárodní federací střeleckých sportů
 • předložit potvrzení oficiálně uznané střelecké organizace, že je členem střeleckého klubu a pravidelně trénuje terčovou střelbu aspoň jeden rok a že požadovaná zbraň je nezbytná pro střeleckou disciplínu uznanou Mezinárodní federací střeleckých sportů.

Tedy podle holandského návrhu Unie nechce nic zakazovat sportovním střelcům – chce jen rozhodovat o tom, kdo je a kdo není sportovní střelec. 

Rekategorizace se ovšem má dotknout i volně dostupných zbraní

Jednak mají být do kategorie C přeřazeny expanzní a znehodnocené zbraně, jednak se také mění definice historické zbraně – k současné definici, že za historické zbraně jsou považovány ty zbraně, které národní legislativa za historické uzná, se má přidat „a které nejsou obsaženy v některé z předchozích kategorií“. Tím se historické zbraně v podstatě ruší, neboť v kategoriích A/B/C jsou zahrnuty téměř veškeré typy palných zbraní.

V kategorii D jsou (podle evropské legislativy) pouze dlouhé jednoranové zbraně s hladkým vývrtem, které ovšem mají být podle holandského návrhu také přeřazeny do kategorie C. Holandský návrh tak v podstatě nedává žádnou možnost prohlásit nějakou zbraň za historickou a nejen originální historické zbraně, ale i perkusní a křesadlové předovky mají nově patřit do kategorie C (dlouhé) nebo B (krátké).

Myslím, že i jen z těchto ukázek je celkem zřejmé, jak inteligentní a bezproblémový je holandský návrh a jak efektivně bude evropské občany chránit před zločinci a teroristy. Doufejme tedy, že tento týden v Bruselu bude mezi shromážděnými ministry dostatek těch, kteří mají rozum, a hodí ten paskvil Holanďanům na hlavu.

Plné znění holandského návrhu si můžete přečíst zde:
https://www.all4shooters.com/en/Shooting/law/EU-gun-ban-GENVAL-IMCO-LIBE-Commission-Council-JURI-update/st05662-re05.en16.pdf

 

Text: David Karásek - člen představenstva LEX z.s.