LEX logo

Evropská Směrnice o zbraních vstupuje do závěrečné fáze – tzv. trialogu. Jde o jednání mezi Evropskou Radou a Evropským Parlamentem za účasti Evropské Komise o výsledné podobě Směrnice.

Každé podobně významné změně evropských předpisů má předcházet odborný a podrobný odhad dopadu navrhovaných opatření. Komise se svým návrhem žádný odhad nepředložila a neudělala to ani při žádných dosavadních jednáních, ačkoli o to byla Evropským parlamentem opakovaně žádána – prý na to není čas, je třeba jednat rychle. Proto nakonec tým zpravodajů Směrnice prohlásil, že dokud Komise nepředloží údaje o tom, kolika zbraní a držitelů se navrhovaná opatření dotknou, a také jak často se tyto zbraně používají k terorismu a kriminalitě, trialog prostě nezačne.

Komise tedy rozeslala tento dotaz úřadům členských států, a výsledky jsou rozhodně zajímavé (přikládáme originál v pdf). Z většiny států přišla odpověď, že ohledně počtu dotčených zbraní a zásobníků nemají přesné údaje, protože jejich evidence neřeší, jestli je zbraň vyrobená z automatické, nebo jestli má pevnou nebo sklopnou pažbu, a zásobníky se neevidují vůbec. Některé státy to doprovodily aspoň hrubým odhadem (obvykle v řádu desetitisíců až miliónů), jiné přímo odpověděly, že prostě nevědí. Je také zajímavé, že Francie a Itálie, které nejvíc tlačí na zavedení politicky korektních zákazů, se vůbec neobtěžovaly odpovědět. V tomto směru by se dal výsledek odhadu dopadů shrnout do věty „teď už jistě víme, že nic nevíme jistě“.

Neméně zajímavé byly odpovědi na druhou část dotazu. Žádná ze zemí neuvedla žádný příklad teroristického útoku s legálně drženou zbraní. Německo, které má z evropských zemí s terorismem největší historické zkušenosti (levicový terorismus v 70. letech) dokonce přímo uvedlo, že všechny tehdy použité zbraně byly nelegálně držené. Ohledně celkové kriminality poskytly některé země statistiky, podle kterých ty zbraně, které mají být zakázány, tvoří mezi zbraněmi zločinců jednotky až zlomky procent. Francie a Itálie se opět ani neobtěžovaly odpovědět.

Trialog tedy začal, a podle našich neoficiálních zdrojů se všechny strany drží toho, co navrhly, takže jednání nebude jednoduché. O verzích obou Rady i Parlamentu jsme vás již informovali. Evropský parlament přichází do trialogu s verzí schválenou ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), zatímco Evropská Rada se drží podstatně restriktivnější verze navržené holandským předsednictvím Rady. Jaké jsou podstatné rozdíly mezi těmito návrhy?

 Změny kategorií (tj. nové zákazy)

Pro Českou republiku zřejmě nejvíce ožehavá záležitost, jak empiricky (s ohledem na množství zbraní, kterých se mají nové zákazy dotknout), tak politicky (jde o účelovou šikanu bezúhonných držitelů, motivovanou politickou korektností). Jeden z mála výsledků, které již máme ohledně jednání v trialogu, je ten, že se Rada a Parlament shodly ohledně zákazu zásobníků – v tom, že je potřeba ho vrátit do odborné diskuse a přepracovat.

Rada: do kategorie A se mají přesunout samonabíjecí zbraně vyrobené ze samočinných, stejně jako samonabíjecí dlouhé zbraně, které lze zkrátit na délku menší než 60 cm sklopením nebo zasunutím pažby nebo jejím odejmutím bez nástrojů. Zakázány mají být zásobníky s kapacitou větší než 20 nábojů pro krátké zbraně a 10 nábojů pro dlouhé zbraně; u koho se najde zásobník s kapacitou větší než povolenou, ten má být dodatečně potrestán zabavením všech zbraní kategorie A a B. V návrhu je zavedena výjimka pro sportovní střelce – ale pouze pro ty, kteří jsou členy klubu pod patronátem státem uznané střelecké organizace a předloží potvrzení od této organizace, že nejméně rok trénují disciplínu ISSF, pro kterou je taková zbraň nezbytná, že se účastní soutěží v této disciplíně, a že prošli důkladným zdravotním a psychologickým posouzením.

Parlament: do kategorie A se mají přesunout samonabíjecí zbraně vyrobené ze samočinných, u kterých není zaručeno, že způsob konverze vylučuje zpětnou úpravu na samočinnou zbraň. Zakázány mají být také dlouhé samonabíjecí zbraně, které lze sklopením či zasunutím pažby zkrátit pod 60 cm. Mělo by být zakázáno používání zásobníků s kapacitou vyšší než 20 nábojů a při nákupu zásobníku by se mělo prokazovat, že nabyvatel legálně vlastní odpovídající zbraň. Také Parlament navrhuje výjimku pro sportovní střelce, kteří jsou členy sportovního klubu pod patronátem státem uznané střelecké organizace a věnuje se sportovní střelbě pravidelně alespoň rok. 

Sběratelé a muzea

Rada: držení zbraní kategorie A by mělo být povoleno pouze muzeím. Rada také de facto navrhuje zrušit výjimku pro historické zbraně a jejich napodobeniny (výjimka má platit pouze pro zbraně neuvedené v kategoriích A – C).

Parlament: Sběratelé i muzea by mohou dostat výjimku na zbraň kategorie A, pokud splňují podmínky pro její bezpečné uložení. Parlament však také navrhuje, aby stát mohl omezit počet 'ostrých' zbraní ve sbírce s tím, že 'nadbytečné' zbraně musí být znehodnoceny. 

Výjimky na zbraně kat. A

Rada: Členské státy mohou v jednotlivých zvláštních případech vydat výjimku pro účel ochrany důležité infrastruktury, komerčních zásilek a cenných konvojů, národní obrany, nebo vzdělávacích, kulturních, výzkumných a historických důvodů, pokud to není v rozporu s veřejnou bezpečností nebo pořádkem.

Parlament: Státy mohou vydat výjimku ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud to není v rozporu s veřejnou bezpečností a pořádkem nebo s národní obranou. 

Označování zbraní a hlavních částí

Rada: Všechny hlavní části, nově včetně závorníku a nosiče závorníku, musí být označeny jménem výrobce, místem nebo zemí výroby, typovým označením, sériovým číslem a rokem výroby (není-li součástí sériového čísla). U hlavních částí, které jsou na to příliš malé, stačí sériové číslo. Povinnost nového označování nemá platit zpětně (tj. u zbraní už vyrobených).

Parlament: Každá zkompletovaná zbraň má být označena nejméně na těle či pouzdru závěru jménem výrobce, místem nebo zemí výroby, sériovým číslem a rokem výroby (není-li součástí sériového čísla). Každá samostatně prodávaná hlavní část zbraně, nově včetně závorníku a nosiče závorníku, má být také tak označena, vyjma částí, které jsou na to příliš malé – tam stačí sériové číslo. Povinnost nového označování nemá platit zpětně (tj. u zbraní už vyrobených). 

Délka platnosti zbrojního průkazu a zdravotní prohlídky

Rada: omezení maximální délky platnosti ZP na 5 let. Členské státy mohou jeho vydání podmínit kontrolou zdravotního stavu, včetně psychologického.

Parlament: Členské státy zajistí zavedení systému kontroly zdravotního stavu, která může být periodická nebo nepřetržitá. U systému periodických kontrol je doba platnosti ZP omezena na 5 let. 

Expanzní zbraně vyrobené z ostrých

Podle obou návrhů mají zůstat v té kategorii, ve které byly jako ostré. 

Expanzní zbraně již vyrobené jako expanzní (poplašné zbraně, plynovky)

Podle obou návrhů má Komise vydat technické specifikace, které zajistí, že nepůjdou předělat na ostré.

Rada: Zbraně vyrobené podle těchto specifikací mají patřit do kategorie C.

Parlament: Zbraní vyrobených podle těchto specifikací se Směrnice nemá týkat (tj. by u nás zůstaly v kategorii D). 

Registrace předmětů se vzhledem střelné zbraně (maket, airsoftových zbraní atd.)

V obou návrzích zamítnuto. 

Předpisy pro zabezpečení zbraní:

Podle obou návrhů mají členské státy zavést pravidla pro bezpečné uložení zbraní, která zabrání v přístupu ke zbraním nepovolaným osobám. Podoba těchto pravidel je ponechána na úvaze jednotlivých států: jediný pevný požadavek je, že při skladování nesmí být zbraň a střelivo snadno dostupné pohromadě.
 

Tolik k současné situaci. Ještě bych ale dodal něco za nás – za LEX. Jsme v poslední době bombardováni otázkami jako „co s tím budete dělat, jaké máte plány?“ Chápeme, že vás to velice zajímá. Nicméně to velice zajímá i naše protivníky. Chceme-li se s někým setkat a něco dohodnout, většinou nebývá dobré to dopředu vyhlásit na internetu. Všimneme-li si nějaké chyby, kterou protivník udělal a kterou můžeme využít, je lepší mu to neříkat. Prostě, nemůžeme si dovolit vám ukázat všechny karty, protože bychom je tím ukázali i těm na druhé straně a dali jim výhodu. 

David Karásek
mluvčí LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (20160926-122804_Ares-6043576-Re-Ford-Annex-1_2.pdf)Příloha 1 až 2  1595 kB