LEX logo

Korporace Facebook zveřejnila vnitřní pravidla pro publikaci příspěvků, podle kterých se vyhodnocuje jejich přípustnost. Udělali jsme proto stručný výtah týkající se zbraní.

  1. Věrohodné případy násilí

Nezveřejňujte následující hrozby: 

Věrohodná prohlášení obsahující záměr spáchat násilí proti osobě, skupině osob nebo místu (ve velikosti města i menšímu). Věrohodnost vyhodnocujeme podle nám dostupných informací a prohlášení obecně považujeme za věrohodná, pokud obsahují následující:

- cíl (osoba, skupina osob nebo místo) a:

- peněžitou odměnu / žádost o platbu, nebo
- zmínku nebo obrázek konkrétní zbraně, nebo
- nabídku prodeje nebo žádost o koupení zbraně, nebo
- jasně udanou adresu nebo určenou budovu

Výzvy k násilí a prohlášení obhajující násilí proti těmto cílům (identifikovaným jménem, titulem, obrázkem nebo jakkoli jinak):

- jakákoli zranitelná osoba nebo skupina, třeba hlavy států, národní volení zástupci, svědci a tajní informátoři, aktivisté a žurnalisté
- veřejně známé osobnosti, pokud jde o věrohodná prohlášení (jak je definováno nahoře)
- skupiny lidí nebo nejmenovaných konkrétních osob, pokud jde o věrohodná prohlášení
- místa, pokud jde o věrohodná prohlášení
- bez konkrétního stanovení cíle, ale obsahující symbol zastupující cíl nebo obrázek zbraně

 

Návod na výrobu nebo používání zbraní, pokud je cílem zranit nebo zabít lidi, což může být zřejmé z:

- jazyka, kdy je výslovně uvedený cíl, nebo
- obrazového materiálu použitého v pokynech a zobrazujícího nebo simulujícího konečný výsledek (vážné zranění neb smrt)
- pokud z kontextu jasně nevyplývá*, že obsah má jiný účel (např. je sdílený jako součást volnočasového sebeobranného cvičení, cvičení armády dané země, komerční videohry nebo zpravodajství)

* pozn: v české verzi je uvedeno „vyplývá“. Z anglické verze je zřejmé, že jde o chybný překlad.

 

Návod na výrobu nebo používání výbušnin (ledaže z kontextu jasně vyplývá, že účel obsahu je nenásilný (např. vědecký nebo vzdělávací, týká se ohňostroje a podobně)

 

  1. Regulované zboží

… Dále na Facebooku soukromým osobám zakazujeme mezi sebou kupovat, prodávat, darovat, vyměňovat a předávat střelné zbraně včetně jejich částí a munice. Některé z uvedených položek nemusí být regulované ve všech zemích. Naše komunita ale přesahuje všechny hranice, a tak se snažíme, aby naše zásady byly co nejkonzistentnější. Obchody a online maloobchodníci se střelnými zbraněmi mohou propagovat své zboží dostupné k zakoupení mimo naši platformu za předpokladu, že splňují všechny příslušné zákony a nařízení. Povolujeme diskuzi o prodeji střelných zbraní a jejich částí v obchodech a u maloobchodníků a online a diskuzi o změně regulace střelných zbraní. Regulované zboží, které nezakazují naše zásady komunity, může podléhat našim přísnějším obchodním zásadám. 

Nezveřejňujte obsah, který se pokouší prodávat, darovat, vyměnit nebo předávat střelné zbraně, části střelných zbraní, munici a výbušniny mezi soukromými osobami. Ten zahrnuje:

- zmínky nebo vyobrazení střelných zbraní, částí střelných zbraní, munice a výbušnin a zboží nesouvisejícího se střelnými zbraněmi
- pokusy o prodej nebo předání zahrnující následující (netýká se subjektů zastupujících kamenné prodejny, oficiální weby nebo značku):

- explicitní zmínky o tom, že daný produkt je na prodej nebo výměnu
- pobídky k nákupu
- uvedení ceny i zmínky o tom, že zboží je zdarma
- pobídky ke kontaktování ohledně produktu:

- výslovnou žádostí o kontakt
- uvedením jakýchkoli kontaktních údajů

- poptávky po zboží k prodeji:

- vyjádřením zájmu o koupi zboží nebo
- tázáním, zda někdo jiný má zboží k prodeji/výměně

Obsah, u kterého omezujeme viditelnost na osoby od 21 let:

- obsah zveřejněný kamennou prodejnou, oficiálním webem nebo značkou, který koordinuje nebo propaguje prodej nebo předání střelných zbraní, částí střelných zbraní, munice a výbušnin.

Ten zahrnuje:

- explicitní zmínky o tom, že daný produkt je na prodej nebo výměnu a

- pobídku k nákupu produktu nebo
- uvedení ceny nebo poznámky, že produkt je zdarma nebo
- pobídku ke kontaktování ohledně produktu:

- výslovnou žádostí o kontakt
- uvedením jakýchkoli kontaktních údajů

Zdroj: https://www.facebook.com/communitystandards/

 


David Karásek
Člen představenstva LEX