LEX logo

Tak jsem vyhrabal něco, co by se docela mohlo hodit na apríla :o)

sgt.navazka

1. Bezúhonní občané používají zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. To však brání spáchání trestného činu, což musí nutně zkomplikovat následné policejní vyšetřování. Zákaz zbraní by tento problém odstranil. Civilisté by měli prevenci kriminality přenechat policii, která jediná je patřičně vybavena k vyšetřování zločinu, jakmile k němu dojde.

2. Z 310 000 držitelů zbraní jich ročně zhruba 80 zneužije zbraň k páchání trestné činnosti. To je příliš mnoho. Jelikož nelze předem určit, kterých osmdesát to bude, nezbývá, než vzít zbraně všem - pokud to zachrání jen jediný život, stojí to za to.

3. Ve zhruba 90 % případů obrany se zbraní nepadne jediný výstřel. Pokud obránce ze zbraně nevystřelí, je jasné, že ji vůbec nepotřebuje. Zákaz zbraní zabrání těmto případům nepřiměřené obrany.

4. Na území České republiky se nachází nejméně půl miliónu nelegálních zbraní. Zákaz legálních zbraní bude varování pro držitele těch nelegálních, jak rázně s nimi vláda zamete, až je konečně chytne.

5. Zbraně patří do rukou pouze profesionálům. Jedině policejní placka dává 100% záruku, že zbraně nebude nikdy zneužito; pouhý čistý trestní rejstřík ani jakékoli množství tréninku ji nikdy nemůže nahradit.

6. Držitelé legálních zbraní pohrdají autoritami, neboť se odmítají plně svěřit do ochrany státu. To je zneužití svobody a špatný příklad pro děti.

7. Držitelé legálních zbraní pod záminkou jakési "nutné obrany" berou prosazení zákona do svých rukou. To smí pouze policie. Pokud zrovna není nablízku, máte smůlu.

8. Držitelé legálních zbraní mají často snahu se v používání zbraní cvičit a zlepšovat. To je činí obzvlášť nebezpečnými. Bylo by nejlépe, kdyby se zbraněmi neuměli zacházet vůbec - kdo nic nedělá, nic nepokazí.

9. Držitelé legálních zbraní často učí se zbraněmi zacházet své děti. To je velmi nebezpečné. Děti by o zbraních neměly nic vědět; nelze-li se tomu vyhnout, měly by získávat informace výhradně z bezpečných zdrojů, například videoher nebo akčních filmů.

10. Držitelé legálních zbraní trvají na tom, že bezúhonný člověk má na zbraň právo. To je nebezpečná, anarchistická myšlenka; o tom, kdo má na co právo, smí rozhodovat pouze stát, potažmo jeho úředníci. Něco tak nebezpečného jako zbraň nelze svěřit někomu, kdo nemá plnou důvěru úřadů.