LEX logo

Zaznamenali jsme výrok ministra Johna v TV Nova ohledně psychotestů i následkou vlnu vášní, kterou vyvolal.

Proč chodit ke kováříčkovi, když můžeme rovnou ke kováři? Proto jsme se rozhodli panu ministrovi napsat otevřený dopis, o který se podělíme nejen s vámi, ale i se všemi televizemi, celostátními deníky a zpravodajskými servery.

Sdružení LEX


 

Vážený pan Radek John, ministr vnitra ČR

V Praze 5.8.2010

Vážený pane ministře,

dovolte abych reagoval na Vaše vystoupení v televizi Nova. Jednalo se o zavedení povinných psychotestů pro držitele zbrojních průkazů. V této reportáži zaznělo několik zavádějících a mylných výroků. Dovolte, abych některá tvrzení uvedl na pravou míru.

Názor, že skrytou agresivitu nelze odhalit jinak než psychotesty neplatí pro držitele zbrojního průkazu. Trestní zodpovědnost začíná v patnácti letech, ale zbrojní průkaz na nošení zbraně lze získat až po dovršení jedenadvaceti let. V této šestileté lhůtě by se agresivita neoddiskutovatelně projevila a žadatel by byl ze zákona zbaven možnosti získat zbrojní průkaz.

Dá se říci, že totéž platí o tvrzení, že zatím je povinnost posílat na psychotesty jen alkoholiky a narkomany. Pokud by je lékař na zmíněné psychotesty poslal, jednal by kontraproduktivně, protože takové osoby ze zákona zbrojní průkaz dostat nesmí a lékaři to velmi přesně vědí.

Stejnou váhu má údaj, že loni získalo zbrojní průkaz 4000 občanů. Tento údaj působí dojmem, že nastává období masivního ozbrojování občanů. Skutečnost je taková, že o stejné číslo loni klesl přirozenou cestou počet držitelů zbrojního průkazu a již delší dobu zůstává počet držitelů zbrojního průkazu na úrovni 300 000 lidí.

Celá reportáž působí dojmem určité snahy o démonizaci zbraní a jejich držitelů. K tomu bych si dovolil uvést pár čísel, které je zbytečné dále komentovat. Za loňský rok bylo s legálně drženými zbraněmi spácháno 52 trestných činů. Což při zmíněných 300 000 držitelů zbrojního průkazu činí 17 promile. Pokud by se takto zodpovědně chovali např. řidiči, pak lze s lehkou nadsázkou říci, že by bylo možno rozpustit dopravní policii pro nadbytečnost.

Do stejné kategorie démonizace patřilo vystoupení anonyma, tvrdícího, že dostal zbrojní průkaz bez všech náležitých zkoušek. Přistoupíme – li na pravdivost tohoto tvrzení, svědčí to jen o hrubém a trestuhodném selhání jednotlivce (zkušebního komisaře). Je to smutná skutečnost, ale sám víte, že díky takovým selháním lze v ČR získat od řidičského průkazu až po akademický titul. Systém získávání zbrojních průkazů je však nastaven správně a dostatečně.

Nyní dovolte abych se vyjádřil k psychotestům. Vynechám odborné podrobnosti, které však jsem ochoten kdykoliv dodat, ale zaměřím se na pár velmi ilustrativních příkladů. Velmi často je slyšet argument, že kdyby jen jeden život měly psychotesty zachránit, pak se vyplatí. S takovýmto argumentem nezbývá než souhlasit. Bohužel, je to přesně to, co psychotesty neumí. Jako ilustraci použiji příklad, jímž si TV Nova „vstřelila vlastní gól“. „Lesní vrah Kalvoda“, psychotesty úspěšně prošel. Jako další příklady mohou sloužit tragické události nedávných dnů, kdy dvě policistky spáchaly sebevraždu služební zbraní. Zde bych rád zdůraznil, že se jednalo o policistky. Dá se právem předpokládat, že policista je osoba lidsky i osobnostně vyzrálá a emocionálně stabilní. Také nároky na ně kladené u psychotestů jsou nutně vyšší. Přesto ztrátě životů nezabránily. Tak bych mohl dlouho pokračovat. Je nutno si přiznat, že psychotesty lékem nejsou.

Je zde i ekonomická stránka věci. Při povinném zavedení psychotestů by bylo nutno vytvořit akreditační komisi, sestavit tým odborníků, který by vytvořil zkušební baterii vyšetření, nezávislý odvolací orgán, archivaci testů atd. V situaci kdy policie šetří na každém kroku se mi zdá vytvoření těchto kroků, které nepřinesou sebemenší užitek, za velmi zbytný luxus.

Vážený pane ministře, sdružení LEX sdružuje skutečné odborníky, víc než dvanáct let  působí v oblasti legislativy zbraní a dosud spolupracovalo se všemi ministry vnitra. Ne nepodstatnou měrou se podílelo na tvorbě zbrojního zákona a jeho novelizacích. Mám za to, že by Vám bylo schopno dodat informace ucelenější a zcela jistě fundovanější, než reportéři kterékoliv televize.

Za sdružení LEX

Stanislav Gibson, ředitel