LEX logo

S Ing. Baudyšem jsem se seznámil v roce 1998, když jsem založil LEX a bylo nutno přemluvit někoho velmi kvalitního, aby LEX reprezentoval. S JUDr. Janou Hubenou jsme ho navštívili a seznámili ho s nebezpečím, které tenkrát aktuálně držitelům zbraní hrozilo.

Jeho odpověď – tak to abychom něco začali dělat, mě potěšila, ale měl jsem i obavu, aby to nebyla jen prázdná slova politika. Nebyla. Ing. Baudyš začal pracovat okamžitě. Začali jsme obcházet ministry, poslance, senátory a další důležité lidi, kteří by nám mohli pomoci. Byly to desítky schůzek a jednání a mnoho času, který na to Ing. Baudyš věnoval. Díky jeho znalostem, jak prostředí, tak způsobů, měl LEX úspěch.

Učili jsme se za pochodu a Ing. Baudyš byl velmi dobrým učitelem. Sám byl nezpochybnitelnou autoritou a v kombinaci se znalostmi o procedurálním postupu byl pro LEX naprosto nenahraditelný. LEX z jeho autority těžil dodnes. Za tu dobu jsme se stali kamarády. Naprosto otevřeně říkám, že jsem se za celý svůj život nesetkal s tak čestným a poctivým člověkem a je to pro mě čest, že jsem byl jeho kamarádem. Už dnes mi schází, hrozně mi schází. Stokrát raději bych byl, kdyby mohl psát nekrolog on mně a ne já jemu. A doufám, že ten kdo se mýlil jsem byl já, že pravdu měl Tonda a že po tomto životě ještě něco bude a že se ještě jednou setkáme.

Stanislav Gibson