LEX logo

 

VH 2017

Termín: sobota 25.3.2017 od 9:00

Místo:
Konferenční centrum City
Sál Empiria
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, Česká republika
www.kc-city.cz

Souřadnice: 50.0502881N, 14.4394144E
Poloha na mapy.cz a poloha na Google maps.

VH 2017 se uskuteční v sále Empiria. Komplex KCC je přímo na metru Pankrác (linka C) a sjezdu magistrály směr Pankrác. V okruhu 100 m je dostatek parkovišť placených i neplacených.

Program

  • 8:30 – 9:00: prezence
  • 9:00 – 12:00: A/ veřejná část - vystoupení hostů
  • 12:00 – 13:00: přestávka - občerstvení
  • 13:00 – 17:00: B/ neveřejná část - pouze pro řádné členy

1. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
2. schválení programu VH
3. projednání Zprávy představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2016
4. projednání Zprávy kontrolní komise o činnosti za rok 2016
5. schválení návrhu rozpočtu pro rok 2017/2018
6. volba členů představenstva (v roce 2017 končí mandát: Karel Matějka, Jakub Smetánka)
7. diskuse k budoucímu rozvoji LEX
8. schválení usnesení VH


Pozn.: hlasování o bodu 6 bude probíhat pomoci hlasovacích lístků, ostatní body aklamací

Veškeré podklady pro rozhodování a schvalování na VH budou členské základně předloženy nejpozději 14 dní před konáním valné hromady.

Podmínky pro účast na VH LEX 2017

Zúčastnit VH se může každý člen, který má k danému datu zaplaceny členské příspěvky. Dle stanov se může každý člen zúčastnit valné hromady i bez předchozí přihlášky, avšak pouze osobně (nelze být zastupován).

Členové, kteří se dostaví na valnou hromadu, jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti, členským číslem a zapsat se do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a číslo členského průkazu. Členské číslo se prokazuje především předložením členského průkazu.

Vezměte si prosím s sebou svůj ČLENSKÝ PRŮKAZ, výrazně to usnadní a urychlí prezenci.

Předběžná registrace

Velice rádi bychom znali počet účastníků předem, abychom mohli zajistit důstojné a kapacitně vyvážené podmínky pro konání VH, včetně občerstvení. Kapacita sálu je omezena, hlaste se proto na valnou hromadu co nejdříve - emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě, že VH nebude v řádném termínu 25. 3. 2017 v 9.00 usnášeníschopná, proběhne dle původního programu dopolední diskuze s hosty a od 13.00 se koná náhradní VH v nezměněném programu dle části B/ řádné valné hromady.

Podané kandidatury

Ing. Jakub Smetánka (1987) - kandidát do představenstva

V současnosti člen představenstva, viceprezident.

Ing. Jakub Smetánka

Vystudoval jsem ČVUT - FEL - obor Ekonomika a řízení energetiky (2012) a na Cevro Institutu v Praze postgraduální program "MPA - Bezpečnostní a krizový management" (2014).

Zajímám se o všechny aspekty bezpečnosti (osobní i institucionální, fyzické i virtuální). V rámci představenstva jsem se v posledním období zabýval všemi aspekty souvisejícími s novelizací zákona 119/2002Sb. po událostech v Uherském Brodě a Vrběticích. A následně pak v rámci revize evropské směrnice. V současnosti věnuji většinu svého času k prosazení její neškodné implementace. I nadále budu usilovat o rozšiřování členské základny a vlivu organizace LEX a o zkvalitňování jejího vnitřního fungování a pracovních postupů.

Letos chci znovu kandidovat do představenstva LEX z.s. a věřím, že tak jako v minulém období dokážu využít svých možností a schopností k dosažení našich cílů.


Ing. Karel Matějka (1963) - kandidát do představenstva

V současnosti člen představenstva.

Ing. Karel Matějka

CV
54 let, absolvent ČVUT FSv
Zaměstnán jako vedoucí TU potravinářského závodu, spoluvlastník
Bytem v Praze a na Vysočině
Zájmy střelba, sci-fi, metal

Ozbrojená historie
člen KVZ Polná, střílet chodím do Květnice nebo Dobroutova
V LEX jsem od 30.1.2012, číslo 1151,

Člen představenstva od r. 2013

 

Aktivity v LEX – rekapitulace historie

Právní pomoc členům sdružení v oblasti zbraní
Tato snaha o opravdu fungující produkt na komerční bázi, který nemá nikde na světě obdoby, je stále aktuální, zatím bez úspěchu vzhledem k nespolupráci pojišťoven. Začíná se blýskat na lepší časy, za velké pomoci a ve spolupráci s naším členem Mgr. Petrem Kolářem navázán kontakt s Kooperativou, kde je v běhu práce na pojistných podmínkách.

Web LEX – standardní režim 
Webové stránky LEX nové verze, které jsem pomáhal vytvořit, jsou ve stavu standardního režimu. Autorskými články přispívají nejen členové představenstva, ale i řadoví členové. Jsou zde zajímavé rozhovory s politiky, lidmi z oboru a také zajímavé informace v Krátkých zprávách.

Peněz není nikdy dost, tak se snažím ve spolupráci s Alešem Horákem, naším dvorním grafikem, udržovat atraktivní vizuální stránku webu, aby byla zajímavá pro komerční inzerci. V tom se již podařilo prodat reklamní prostor, ale chtělo by to více.

Partnerská sekce
Snažím se získávat pro naše členy zajímavé Partnery, kteří by poskytovali výhody našim členům. Udržuji kontakty s partnery a přijímám zpětnou vazbu, jak poskytované služby fungují, a reaguji na případné stížnosti.

Aktivity v LEX – potenciální budoucnost
Chtěl bych pokračovat ve výše uvedené činnosti. Jsem zastáncem přesného rozdělování pravomocí a odpovědnosti i v rámci LEX, takže bych se chtěl věnovat tomu, co je mi nejbližší, a to:

  • Pojištění právní pomoci
  • Komunikace s veřejností a členy LEX, zajišťování Partnerů LEX, údržba webu
  • Financování