LEX logo

 

VH 2018

Termín: sobota 24.3.2018 od 9:00

Místo:
Konferenční centrum City
Sál Empiria
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, Česká republika
www.kc-city.cz

Souřadnice: 50.0502881N, 14.4394144E
Poloha na mapy.cz a poloha na Google maps.

VH 2018 se uskuteční v sále Empiria. Komplex KCC je přímo na metru Pankrác (linka C) a sjezdu magistrály směr Pankrác. V okruhu 100 m je dostatek parkovišť placených i neplacených.

Program

 • 8:30 – 9:00: prezence
 • 9:00 – 12:03: A/ veřejná část - vystoupení hostů a diskuse (cca 10:30 coffeebreak)
 • 12:30 – 13:30: přestávka - občerstvení
 • 13:30 – 17:00: B/ neveřejná část - pouze pro řádné členy (cca 15:45 coffeebreak)

Program odpolední části (pouze pro členy):

 • 1. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
 • 2. schválení programu VH
 • 3. projednání Zprávy představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2017
 • 4. projednání Zprávy kontrolní komise o činnosti za rok 2017
 • 5. Schválení Účetní závěrky za účetní rok 2017
 • 6. diskuse k budoucímu rozvoji LEX
 • 7. schválení návrhu rozpočtu pro rok 2018/2019
 • 8. doplňovací volby do orgánů spolku
 • 9. schválení usnesení VH

Pozn.: hlasování o bodu 8. bude probíhat pomoci hlasovacích lístků, ostatní body aklamací.

Návrhy materiálů, které mají být předmětem programu a schvalování budou zaslány členům spolku nejpozději 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

Podmínky pro účast na VH LEX 2018

Zúčastnit VH se může každý řádný člen, který má k danému datu platné členství. Dle stanov se může každý člen zúčastnit valné hromady i bez předchozí přihlášky, avšak pouze osobně (nelze být zastupován). Členové, kteří se dostaví na valnou hromadu, jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti, členským číslem a zapsat se do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a číslo členského průkazu. Členské číslo se prokazuje především předložením členského průkazu. Vezměte si prosím s sebou svůj ČLENSKÝ PRŮKAZ i PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, výrazně to usnadní a urychlí prezenci.

V případě, že valná hromada nebude v řádném termínu 24. 3. 2018 v 11.30 usnášeníschopná, proběhne dle původního harmonogramu dopolední veřejná část (diskuse s hosty) a v 12.30 vyhlásí v souladu s platnými stanovami a právním řádem prezident spolku náhradní termín valné hromady.

Schváleno představenstvem LEX z.s. v Praze dne 22.2.2018