LEX logo

V souvislosti s přípravou nového webu gunlex.cz jsme požádali členy představenstva o malé představení. Na novém webu bude mít následující informace trvalejší místo, ovšem nechtěli jsme čekat se zveřejněním až bude nový web hotový.

Vystudoval jsem VŠCHT Praha a v současnosti mám na starosti ochranu ovzduší ve Středočeském kraji.

Do LEXu jsem vstoupil hned při jeho vzniku v roce 1998 (č průkazky 00025). Od té doby se podílím na práci LEXu v oblasti inernetu, propagace a v připomínkových řízeních k návrhům změn zákona o zbraních a doprovodných právních předpisů. Od roku 2004 do listopadu 2010 jsem byl také ředitelem dynamicky se rozvíjející střelecké disciplíny LOS, která se nejvíce blíží použití zbraně v krizových situacích. Přestože jsem z rodinných důvodů odstoupil z funkce ředitele LOSu, věnuji se rozvoji této praktické sportovní disciplíny jako člen LOSí rady.

V současnosti se starám o chod internetové prezentace LEXu a spolu s Davidem Karáskem o přísun nových informací čtenářům.

I nadále figuruji v připomínkových řízeních k návrhům změn zbrojních zákonů jako určitý "sběrač a koordinátor" připomínek a návrhů. A to jak řadových členů LEXu, tak i střelců mimo LEX k probíhajícím změnám zbraňové legislativy.

Moje priority působení v LEXu (a to nejen v pozici člena představenstva) i nadále zůstávají především:

 

  • legislativní činnost

 

 

  • Lidová obranná střelba

 

 

  • komunikace s členy (nejen) přes internet jak co se týká zbraňové legislativy, tak i šíření disciplíny LOS a řešení vašich podnětů a připomínek