LEX logo

"Stali jsme se snad nakonec tak nízkými a ubohými, že nám nemůže se zbraní býti důvěřováno? Jsou-li zde tyto zbraně skutečně ku naší obraně, čí ruce jsou důvěryhodnější a povolanější k jejich držení, než naše vlastní?"

Patrick Henry, jeden ze zakladatelů USA

"Mírná povaha slušného člověka láká rváče; na druhé straně zbraně ho stejně jako zákony zastrašují a drží v patřičném respektu, a jsou zárukou pořádku stejně jako majetku."

Thomas Paine, filozof americké revoluce

"Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů...Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený."

Thomas Jefferson, zakladatel a třetí prezident USA

(tentýž o sportovní střelbě)

"Silné tělo činí i mysl silnou. Z různých druhů cvičení doporučuji střelnou zbraň. Je to přijatelné cvičení pro tělo a dává mysli důstojnost, zábavu a nezávislost. Míčové a podobné hry jsou pro tělo příliš prudké, a netříbí mysl. Nechť je střelná zbraň na tvých výletech nerozlučným společníkem."

"Disciplinovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, proto právo lidí držet a nosit zbraně nebudiž omezováno."

druhý dodatek k americké ústavě, 1789

(o 150 let později...)

"Nemůžeme napadnout americkou pevninu. Tam je puška za každým stéblem trávy."

admirál Isoroku Jamamoto

"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

Heinrich Himmler

"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé zbraní mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům."

z říšského zákona, 1938

"Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně nemohly nikdy být použity k vládnutí straně."

Mao C´Tung

"Lidem různých provincií je přísně zakázáno vlastnit jakékoli meče, luky, kopí, střelné zbraně či jakékoli jiné typy zbraní. Držení těchto elementů ztěžuje vybírání daní a poplatků, a podporuje vznik povstání. Proto se přikazuje všem správcům provincií, veřejným činitelům a jejich zástupcům veškeré zbraně zmíněné výše shromáždit a odevzdat vládě."

Tojotomi Hidejoši, japonský šógun, 29. října 1558

"Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti."

Sigmund Freud

"Má-li někdo zbraň a snaží se vás zabít, je přiměřené bránit se střelbou z vlastní zbraně."

Tibetský dalajláma

"I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad ´smutnou nezbytností´, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým."

sv. Augustin, r.354-430

"Zbraně pro lov, sport a sebeobranu vznikly jako první a zaniknou jako poslední."

gen. Michail Kalašnikov

"Ozbrojená společnost je zdvořilá společnost."

Robert Heinlein, spisovatel

"Zákaz zbraní? To je to nejlepší, co můžete udělat pro bandity a gangstery. Já chci, abyste nic neměli. Já jsem zlej hoch, já si zbraň vždycky nějak seženu. Zámky na zbraně? Ty zmáčkneš zamčenou spoušť, a já zmáčknu spoušť. Uvidíme, kdo vyhraje."

Sammy "The Bull" Gravano, informátor Mafie pro Vanity Fair, 1999

"Zbraně ještě nikdy nic nevyřešily - kromě otroctví, nacismu, fašismu a komunismu."

anonym

"Způsobují-li zbraně zločinnost, k čemu je vlastně má policie?"

anonym

"Sebrat člověku zbraň, protože by mohl někoho zastřelit, je jako vyříznout mu jazyk, protože by mohl někoho urazit."

anonym

"Násilní zločinci jsou pouze malá skupina - a dokud budou bezúhonní lidé mít přístup ke zbraním, tak také malou skupinou zůstanou."

anonym

"Zbraně pro lov, sport a sebeobranu vznikly jako první a zaniknou jako poslední."

gen. Michail Kalašnikov

"Když své poddané odzbrojíš, pak je svou nedůvěrou urazíš; budou si myslet, že jsi zbabělý nebo že jim nevěříš; a v každém případě Tě za to budou nenávidět."

Nicollo Machiavelli

"Lidé, kteří mají výhrady vůči zbraním, tím nestaví násilí mimo zákon, naopak si koledují o vládu hrubé síly, kde největší, nejsilnější dravci mezi lidmi mají vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončily až střelné zbraně."

L. Neil Smith, spisovatel

"Jeden pacifista typu "krvácející srdce" se mne nedávno zeptal, jestli souhlasím s tím, že "násilí plodí násilí". Řekl jsem mu, že se ze všech sil snažím, aby tomu tak bylo. Byl bych rád - a párkrát jsem to už udělal - aby každý, kdo sáhne po násilí vůči bližnímu, dostal nazpátek mnohem víc, než by mu bylo milé."

plukovník Jeff Cooper, tvůrce čtyř pravidel bezpečnosti se zbraní, pro časopis Guns&Ammo

"Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si ho."

Ježíš Nazaretský, Lukášovo evangelium 22:36.

"...oprávněná obrana není jen právem, ale přímo nevyhnutelnou povinností pro toho, kdo je odpovědný za život jiného, za rodinu či za stát. Naneštěstí se stává, že potřeba učinit agresora neschopným páchat škody někdy vyžaduje vzetí jeho života. V takovém případě je tento osudový důsledek možné přičíst agresorovi, jehož jednání k této újmě vedlo, i kdyby nebyl morálně odpovědný pro neschopnost jasného úsudku."

Jan Pavel II.

"Po každém masakru chtějí sebrat zbraně těm, kdo to neudělali. Jsem si zatraceně jistý, že bych nechtěl žít ve společnosti, kde by zbraně směla mít jen policie a armáda."

William S. Burroughs, spisovatel

"Ve skutečnosti, pouze policie, vojáci - a, možná, licencované střelnice - by měly mít krátké zbraně. Nikdo jiný žádnou nepotřebuje."

Michael Gardner, prezident NBC News

"Budeme postupovat po krocích, a ten první je nezbytně - za daných politických okolností - velmi mírný. Začneme pracovat na zpřísnění zákona, a pak pomalu na zpřísnění dalšího zákona a dalšího a dalšího. Dosažení našeho konečného cíle, totální kontroly krátkých zbraní, nějakou dobu potrvá. První problém je zpomalení produkce a prodeje. Další je vynutit si registraci. Konečný problém je učinit vlastnictví veškerých krátkých zbraní a střeliva (s několika málo výjimkami) úplně nelegální."

Pete Shields, zakladatel Handgun Control, Inc. (Společnosti pro kontrolu krátkých zbraní), v New Yorker Magazine

"Pokuste se zastavit násilí omezením držení zbraní a nezastavíte ho. Ale vytvoříte celé třídy nových pachatelů - lidi, kteří dělají chyby v dokumentaci, porušují technické specifikace zákona, nebo se bouří proti novým omezením. A vytvoříte nové úřady, nová policejní oddělení, nové věznice, abyste je mohli potrestat. Celé zástupy právníků a byrokratů učiníte velmi šťastnými. Organizovaný zločin bude vděčný naivním morálním křižákům ("užitečným idiotům") za zisky z prodeje nelegálního zboží. A obyčejní pouliční zločinci budou žehnat hlupákům, zákonodárcům a veřejným činitelům za to, že udělali jejich práci o tolik bezpečnější."

magazín Ochránce Práv, podzim 2001

"25 států umožňuje člověku koupit zbraň, připnout si ji, a vyjít na ulici bez jakéhokoli povolení; někteří tvrdí, že je to šílené. Ovšem 4 z 5 vražd v USA se stanou v té druhé polovičce států; tak kdo je tu šílený?"

Andrew Ford, skladatel a rádiový hlasatel

"Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně, pak majetek, a nakonec vám řeknou, abyste drželi hubu a dělali, že se vám to líbí."

James A. Donald, novinář

"Pokud opozice složí zbraně, dobrá. Pokud ne, odzbrojíme ji sami."

J.V.Stalin

"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených...provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte."

V.I.Lenin

"Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

George Orwell