LEX logo

Dnešního dne jsme obdrželi níže uvedenou odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na naši stížnost na reportáž České televize, pořad Události ČT1 7.10.2012:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6,120 00 Praha 2

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rrtv.cz

Sp. zn./Ident.: 0824(2012)

Č.j.: BUR/252/2013

Zasedání Rady č. 1 - 2013 I poř.č.: 17

Věc: odpověď na dopis č.j. 9026/2012

Vážený pane Karásku,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) obdržela na podzim loňského roku Vaši stížnost, podanou jménem občanského sdružení LEX o.s., na reportáž Češi a zbraně, odvysílanou v rámci pořadu Události dne 7. října 2012 na programu ČT1. Jak Vás již Rada informovala, rozhodla požádat provozovatele Česká televize o podání vysvětlení k uvedené reportáži.

Rada požádala provozovatele Česká televize o podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal informace v reportáži „Češi a zbraně“ odvysílané na programu ČT1 v pořadu Události dne 1. října 2012 od 18:55 hodin. Jedná se o informace, že dva mladíci přepadli na Přerovsku benzínku pomocí legálně držených zbraní, že legálně drženými zbraněmi je provedeno ročně desítky loupežných přepadení, že spolu s vlastnictvím zbraně roste riziko vraždy nebo sebevraždy v rodině a že roste počet ozbrojených Čechů.

Provozovatel na dotazy Rady odpověděl následovně:

  • Provozovatel potvrdil, že opravdu neexistují přesné statistiky o počtu loupežných přepadení za použití legálně držené zbraně. Uvedením, že jsou takovýchto přepadení spáchány desítky, chtěl provozovatel podle svých slov poskytnout divákovi alespoň odhadnutý údaj. Že jde o desítky případů, sdělil reportérce policejní zdroj.

Provozovatel dále uvedl, že nijak nepopíral, že by nelegálně drženými zbraněmi byla také páchána trestná činnost. V příloze svého vysvětlení pak doložil několik trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní (jedná se o medializované případy z posledních let).

  • K v reportáži uvedenému tvrzení, že roste počet legálních držitelů zbraní, vysvětlil provozovatel, že se jedná o pravdivé tvrzení a že mu vedle zařazené statistice o nárůstu počtu legálně držených zbraní (uvedení přesného počtu) přišlo již nadbytečné (diváka zatěžující) uvádět i tuto statistiku. Proto ji uvedl ve zestručněném znění.

Zvýšený zájem o zbraně prý tvůrcům reportáže potvrdil i český výrobce zbraní (Česká zbrojovka) a prodejci zbraní.

  • Výzkumy o tom, že s držením zbraně se zvyšuje riziko vraždy i sebevraždy v rodině, jsou podle provozovatele vysílání podloženy mnoha zahraničními studiemi. Provozovatel k tomuto uvedl tři příklady studií, přičemž jednu z nich poskytl jako přílohu svého vysvětlení.
  • Ostatní informace uvedené v reportáži reportérka čerpala u policejního zdroje, přičemž reportáž rozhodně neměla být namířena proti držitelům zbraní (provozovatel k tomuto uvádí, že v reportáži uvedl mimo jiné i příběh ženy, která má legální zbraň kvůli ochraně a která není vykreslována nijak negativně). V reportáži tak právě z důvodu ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a vyžadované objektivity zazněly jak pozitivní, tak negativní stránky legálního držení zbraní.

Rada dále konstatuje, že předmětná reportáž je vystavěna tak, že na začátku uvádí, že počet držených zbraní a samotných držitelů roste. To je následně doloženo uvedením důvodů, pro které se tomu tak děje. Hovoří se o ochraně, sportovní střelbě či sběratelství. Rostoucí počty legálně držených zbraní dokládá rovněž vyjádření policie a uvedení statistik o růstu takovéhoto počtu za poslední roky (graficky zpracovaná tabulka). Že je s tím spojen i nárůst držitelů zbraní, je uvedeno pouze stručně, nicméně z vyjádření prodejce zbraní, který uvádí, že nově začali často chodit ženy, lze dovodit, že počet osob mající zbraně skutečně roste (minimálně o ženskou populaci).

V reportáži vedle tvrzení, že s růstem držených zbraní roste i riziko, zaznívá rovněž, že tento názor je opřen o řadu odborných studií. Samotné studie uvedeny (jmenovány) nejsou, nicméně provozovatel je bez problému uvedl ve svém vysvětlení pro Radu a je tedy patrné, že se danou problematikou zabýval a že o odborných stanoviscích přehled skutečně měl.

V reportáži bylo sice uvedeno, že mladíci na Přerovsku přepadli benzinovou stanici s legálně drženou zbraní, což je dnes zpochybněno, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že tvůrci reportáže zřejmě čerpali z informací od policie (informace policie jako autority už zřejmě nepovažovali za nutné ověřovat jinde, což lze v dané situaci pochopit) a že se jednalo o několikavteřinový komentář v samotném závěru reportáže, který nebyl nosným tématem a který v tomto konkrétním případě nebyl sto způsobit jakékoliv ovlivnění názorů diváků, neboť jinak byla reportáž zpracována odborně a uvedla jak prvky hovořící pro legální držení zbraní, tak prvky hovořící proti.

Reportéři (tvůrci reportáže) tak neuvedli nic zcela nepravdivého či zkresleného, dopustili se maximálně drobného zestručnění, které je dnes však například i judikaturou správních soudů připuštěno, je-li v mezích a neovlivňuje-li vyznění reportáže. V tomto případě reportáž nevyzněla jakkoliv vybočené z objektivního rámce.

Rada proto konstatuje, že pokud se členové LEX o.s., sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní, cítili reportáží jakkoliv dotčení, pak se nejedná o oblast, ve které by působila Rada, neboť ta (za potvrzení judikaturou správních soudů) není tím, kdo by chránil soukromoprávní zájmy jedinců. Regulace prováděná Radou sleduje veřejnoprávní zájmy.

S pozdravem

V Praze dne: 8.1.2013

JUDr. Kateřina Kalistová

předsedkyně Rady

pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová

Date: 2013.01.17 16:41:52 +01:00

Reason: Podpis dokumentu

Location: Praha

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (odpoved_RRTV_drobne-zestrucneni.pdf)Odpověď RRTV  217 kB