LEX logo

Radek John se v ministerském křesle sotva ohřál, a už nám chce "Pomáhat a Chránit". A před kým? Samozřejmě před zlými držiteli legálních zbraní. Řeč je o povinných psychotestech na zbrojní průkaz, které jsou potřeba k tomu, "abychom se tady cítili bezpečněji". To pan ministr vystihl naprosto přesně; nejde o bezpečí, jde o POCIT bezpečí - a o pocit nebezpečí.

Ten se reportáž TV Nova snaží vyvolat opravdu mohutně. Pokusím se zde rozebrat některé perly:

*"(Povinné psychotesty) by měly odhalit zejména skrytou agresivitu."*

Toto sugeruje, že lidé se dělí na "normální", s kterými není problém, a "skrytě agresivní", kteří jen čekají, až budou moci někoho zabít. Ve skutečnosti každý člověk má jistou, větší či menší dávku agresivity, a drtivá většina lidí tuto přirozenou agresivitu skrývá - celkem pochopitelně, protože otevřená agrese obvykle přináší nemilé důsledky. Otázka tedy není, zda člověk je nebo není agresivní, ale zda dokáže svou přirozenou agresivitu kontrolovat a společensky přijatelným způsobem vybíjet (například sportem).

V tomto směru již existuje test zavedený přímo v zákoně, který je mnohem objektivnější, spolehlivější a účinnější než jakýkoli psychotest. Je jím kombinace bezúhonnosti a minimálního věku pro držení zbraně.

Žadatel o zbrojní průkaz musí mít čistý trestní rejstřík minimálně tři roky nazpátek, u závažnějších přečinů i mnohem déle. Trestní odpovědnost se začíná počítat od patnácti let; minimální věk pro držení zbraně je osmnáct let, pro nošení 21 let. Zákonné podmínky takto vytvářejí tříletou, a pro nošení zbraně šestiletou "zkušební dobu", během které žadatel nesmí nic provést. Pokud během této doby svou přirozenou agresivitu nezvládá, obvykle to znamená záznam v trestním rejstříku a konec nadějí na zbrojní průkaz. Pokud dokáže prožít tři, popřípadě šest let, aniž by se dostal do konfliktu se zákonem, je to důkazem, že svou přirozenou agresivitu kontroluje dostatečně.

Jistě můžete namítnout, že v krizových situacích i normální lidé mohou reagovat zkratově. Na to je celkem zřejmá odpověď - ano, ale tomu žádné psychotesty nezabrání právě proto, že jsou to normální lidé, kteří jednají zkratově kvůli krizové situaci - do které se koneckonců může dostat každý z nás.

*"V Česku má zbrojní průkaz přes tři sta tisíc lidí. Jen od ledna do června ho získaly další čtyři tisíce zájemců."*

Z této pravdivé informace si lze domyslet, že držitelů zbraní je stále více - což ale pravda není. Reportéři TV Nova prostě jen zamlčeli fakt, že zhruba stejný počet držitelů zbraní během této doby o zbrojní průkaz také přijde - zbraně prodají a zbrojní průkaz odevzdají nebo nechají propadnout, nebo prostě umřou. Ve skutečnosti je počet zbrojních průkazů již několik let stabilizovaný.

Z další nevyřčené informace je také vidět, jak účinný je výše popsaný test bezúhonnosti: držitelů zbrojních průkazů sice je v České republice přes 300 000, ale pachatelů trestných činů s legálně drženou zbraní se mezi nimi v minulém roce našlo jen 52, což je zhruba 0,017% z celkového počtu. Ani tuto informaci si reportéři nemohli dovolit zveřejnit, protože by pak ta třistatisícová cifra vypadala mnohem méně děsivě.

Dále je "rozhovor" s holohlavým individuem v mikině, otočeným zády ke kameře, který je označen pouze jako "žadatel o zbrojní průkaz". Kdyby šlo TV Nova opravdu o seriózní informace, mohla kontaktovat například sdružení Lex, které sdružuje mnoho držitelů zbraní včetně odborníků, kteří by jistě rádi mluvili pod svým jménem a otevřeně. Pokud však bylo smyslem diváka postrašit, pak anonymní holohlavá gorila jistě splnila úkol na jedničku.

*"Lékař může k psychotestům poslat jen člověka, který se potýká s alkoholem, drogami nebo s větším množstvím přestupků."*

Zde pánové Svoboda a Pánek vzali několik relevantních informací a ty pak, s prominutím, zprasili na hromadu. Omlouvám se za ten výraz, ale lépe se to popsat nedá.

Pokud lékař ví, že žadatel má problémy s alkoholem nebo drogami, NEMŮŽE ho poslat na psychotesty. Alkoholismus nebo toxikomanie jsou podle zákona okolnosti diskvalifikující bez ohledu na cokoli jiného, takže jej lékař musí odmítnout. Tečka. (Co se týče "většího množství přestupků", vševědům z Novy zřejmě jaksi uniklo, že to lékař nemá jak zjistit. To je starost policie.)

Kdy tedy může lékař poslat žadatele k psychologovi? Stručně řečeno, kdykoli uzná za vhodné.

"Posudek o zdravotní způsobilosti je výsledkem lékařské prohlídky žadatele provedené posuzujícím lékařem, popřípadě klinicko psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření (dále jen "odborná vyšetření") provedených na základě vyžádání posuzujícím lékařem" (vyhláška č. 493/2002 Sb., §1, odst.2)

"Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení a vydání doporučení pro posuzujícího lékaře ke zdravotní způsobilosti žadatele." (§2, odst.3)

*"Zastánci psychotestů mají silný argument: všechny vraždy, při kterých někdo zabíjel legálně drženou zbraní."*

(text na obrazovce)

Kdo vraždil legálně drženou zbraní:

- propuštěný pracovník ve Zlíně zastřelil dva nadřízené /září 2009/

- podnikatel Bohumír Ďuričko zastřelil Václava Kočku ml. /říjen 2008/

- "lesní vrah" Viktor Kalivoda zastřelil tři náhodné oběti /říjen 2005/

To je jistě silný argument, přinejmenším po emocionální stránce určitě. Povšimněte si ale, že k nasbírání dostatečného množství děsivých příkladů museli reportéři sáhnout až pět let do minulosti. Během té doby se událo přes tisíc vražd - některé s nelegálně drženou střelnou zbraní, ale nejčastěji s jinou zbraní než střelnou nebo zcela beze zbraně.

Nepovšimnut zůstal i fakt, že "lesní vrah" Kalivoda studoval na policejní akademii a úspěšně prošel i policejními psychotesty. Stejně tak i student, který v maďarském městě Pécs zastřelil jednoho spolužáka a další čtyři zranil, měl nařízeny psychotesty každý rok - marně.

Po tom všem mne napadá jediná otázka:

PROČ?

Legální zbraně znamenají pro společnost mnohem menší ohrožení a způsobují mnohem menší škody než auta, kola, alkohol, cigarety, voda, nože, chemikálie a spousta dalších věcí. Proč se tedy někteří politici a novináři neustále a veřejně snaží nás očerňovat, špinit, pomlouvat, lhát, nasazovat psí hlavu, přirovnávat nás k sériovým vrahům a dělat z nás Zlo s velkým Z?

Možná to tihle politici a novináři nemyslí zle. Možná si jen vybíjejí svoji skrytou agresivitu na něčem, co neznají a čemu nerozumějí.

Tak mne napadá...neměli by v tom případě dělat psychotesty hlavně oni?

P.S. Autor tohoto článku úspěšně prošel psychotesty na zbrojní průkaz, už třináct let se mu daří nikoho nezastřelit, a posledních čtrnáct dní strávil na dětském táboře, kde učil děti ...vařit čaj.

P.P.S. Omlouvám se za délku a rozvláčnost článku, ale vyvrátit lež je vždycky těžší, než ji vyslovit.