LEX logo

Dobrý den

 Dnes mi vyšel článek ve Střelecké revui o pořádání ukázek bitev. Bohužel jak do části článku, tak vedle něj, se dostaly názory prý Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, které se nezakládají na pravdě a mohly by poškodit ty střelce, kteří by se jimi řídili. Posílám proto krátkou prozatímní opravu.

1) Konání (pořádání) ukázek bitev NENÍ „podnikáním v oboru zbraní a střeliva“ (§2 ods.2d), a proto nemá žádnou souvislost se zbrojními licencemi. Zbrojní licence pouze „opravňuje k nabývání, vlastnictví a přechovávání zbraní“ pro určitý účel - sk.“H“ pro účel „uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti“.(§31)

2)  Konání ukázek může být prováděno občanskými sdruženími( bez výdělku), nebo podnikatelskými subjekty za cílem výdělku (vybírá vstupné). V druhém případě potřebuje pořadatel „koncesi pro provozování střelnic“. Tu uděluje živnostenský úřad.

3) Podle zákona o zbraních není jakékoliv „půjčování“ zbraní možné, zákon zná pouze „přenechání zbraně“ (§2 ods.2e) nebo „svěření zbraně “ (§59). Svěřit se dá pouze zbraň kat. „B“ a „C“, a po celou dobu „svěření“ musí být u zbraně přítomen instruktor. Zbraň kat. „A“ svěřit podle §59 NELZE !!

4) Držitel zbrojního průkazu sk.“D“ by byl oprávněn střílet na ukázce pouze v případě, kdy by toto střílení bylo součástí jeho pracovních povinností a zaměstnavatel by byl za tímto účelem držitelem zbraní, z kterých by jeho zaměstnanci stříleli. Tyto zbraně mohou jeho zaměstnanci i „svěřovat“, pokud je to předmětem podnikání.  Ze zbraní kat. „A“ mohou střílet ti, kteří je oprávněně drží (mají ZP a udělenu výjimku) a jejich zbraně jsou opatřeny platnou zkušební značkou. Tyto zbraně není možné „svěřovat“. Ze zbraní kat.“D“ mohou střílet libovolné osoby starší 18ti let, zbraně musí být také opatřeny platnou zkušební značkou.

5) Přímo v textu na konci prvního sloupce si opravte větu „Zákon neříká, co to jsou cvičné náboje a nábojky,…“ dále má být že „VYLUČUJE jejich použití pro jiné než expanzní zbraně, ať už dovoleného nebo nedovoleného výrobního provedení. (viz. definice nábojky). Další část tohoto odstavce až po slova „– registrace zbraně“ nepochází ode mne.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva má podle zákona o zbraních pouze pravomoc „ve sporných případech zařazovat zbraně do kategorií“, není v jeho pravomoci provádět výklad zákona. Na svou činnost má svůj vlastní zákon. Jeho „stanovisko“ tedy bude pravděpodobně stanoviskem některého jeho zaměstnance, bylo by zajímavé vědět kterého. Nicméně osoby, které se jím budou řídit, riskují ztrátu zbrojního průkazu (při „půjčení“ zbraně kat.“A“). Právě s ohledem na ně bych prosil o zveřejnění tohoto stanoviska.

                                                                                       Ing. Josef Vojtíšek  Jičín