LEX logo

Vážení zákonodárci,

před týdnem jsme vás žádali, abyste podpořili návrh novelizace ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který by ústavně zajistil právo občanů držet a nosit zbraně (a také nezbytné bezpečnostní limity tohoto práva). Doufali jsme, že vaše podpora bude dostatečná, ale nečekali jsme, že bude tak velká. Je to pro nás projev důvěry, které si velmi vážíme. Sněmovna nám tím vyslala jasný signál, že nás nepovažuje za riziko pro stát, ale za důvěryhodné občany.

V otevřeném dopise jsme vás ujišťovali, že v naší zemi nechceme zavádět žádný Divoký západ ani soukromé milice. Jsme rádi, že jste nám dali příležitost dokázat, že to myslíme vážně. Nechceme žádná zvláštní oprávnění k použití zbraní, ani si nechceme stavět soukromé armády. Chceme jen zachovat právo na držení a nošení zbraní v jeho současné, společností uznávané podobě –samozřejmě včetně nezbytných bezpečnostních podmínek, jejichž potřebnost zase uznáváme my.

Vaše kolektivní rozhodnutí bereme jako potvrzení, že Česká republika chce i v budoucnosti respektovat princip, že držení zbraně je občanské právo, nikoli privilegium udělované státem. I my se nadále hodláme řídit principem, že toto právo má být užíváno zodpovědně a s ohledem na ostatní.

S úctou
Vaši spoluobčané