LEX logo

Vlivný britský poslanec za Labour Party nedávno pronesl v britské dolní sněmovně řeč, ze které cituji následující úryvek:

Žijeme ve společnosti, poháněné terorem? Samozřejmě, že ne. Tak proč nadále licenzujeme soukromé vlastnictví vražedných strojů?

A přiznejme si, že to je vše, co zbraně jsou. Ať už se používají pro tento účel, nebo prostě jako hrozba, důsledek je stejný.

Jedním z důvodů, které jsou považovány za společensky přijatelné je, bohužel, že určitá část naší společnosti věří, že zde stále existuje místo pro zbraně, které jsou vlastněny pro to, co považují za „sport“.

Své geniální myšlenky pan poslanec dokonce publikoval ve střeleckém časopise Shooting Times. Na to mu odepsal Generální tajemník The Sportsman‘s Association, Mike Wells:

Vážený pane Williamsone,

Četl jsem vaše příspěvky a názory, týkající se zákazu veškerých legálně držených střelných zbraní, zveřejněné v Shooting Times.

Předpokládám, že zastáváte názor, že zákazy jsou účinné. Nejsou, pouze zaženou to, co se snažíte zakázat, do podzemí. Pokud budou zbraně zakázány, jenom zločinci budou mít zbraně.

Drogy kategorie A jsou mimo zákon; prostituce je ve Velké Británii nezákonná; zamykatelné zavírací nože a nože s pevnou čepelí jsou zakázány; tzv. krvavé sporty a mnoho dalších činností nadále vzkvétá, navzdory zákazům. Zejména zločinnost s nožem vzkvétá – tolik teda pro zákazy!

V roce 1920 byl v USA zakázán alkohol, což zapříčinilo rozmach mafie a organizovaného zločinu. Tady v Londýně je většina zločinců vyzbrojena pistolemi, které byly zakázány v roce 1997. Černý trh s pistolemi z východní Evropy je zde velmi čilý.

Gill Marshall Andrews web Gun Control uvedl, že pokud bude vlastnictví zbraní omezeno, sníží se kriminalita páchaná za pomoci zbraní. V roce 1997 bylo 250.000 legálně držených pistolí odevzdáno policii, ovšem zbraňová kriminalita od té doby meziročně neustále roste.

Jsem tajemníkem střeleckého klubu, učím kadety a skauty zbraňovou disciplínu. Jsem registrovaný obchodník se střelnými zbraněmi a generální tajemník Sportovní asociace Velké Británie a Severního Irska.

Mike Wells

Myslím, že Mikova slova by mela být vytesána do kamene a všichni bychom se je měli naučit nazpaměť.

Z angličtiny přeložil Josef Bílek.

Na webu sdružení LEX publikováno se svolením autora.